Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

AHS ČR - informace o dotačních titulech pro cestovní ruch

17.07.2019

Vážené kolegyně, kolegové – přidružení členové AHS ČR,

 

jak jsme avizovali již v našich předchozích sděleních a také formou prezentace přímo na valné hromadě AHS ČR v květnu t.r., připravilo Ministerstvo průmyslu ČR dvě dotační výzvy, které jsou určeny i pro podnikatele v cestovním ruchu.

 

Jedná se o výsledek dlouhodobé snahy AHS ČR, SOCR ČR a dalších organizací znovu umožnit čerpání dotací i pro oblast cestovního ruchu.

 

Oficiální zveřejnění obou výzev proběhlo včera 16.7.2019 – níže uvádíme jen stručný výtah a charakteristiky, ze kterých je obsah obou výzev patrný.

Samozřejmě platí, že je třeba získat podrobné informace a postupovat podle přesného zadání programu, které najdete na odkazech níže.

 

Stručná charakteristika obou výzev:

I.                    PROGRAM PODPORY NEMOVITOSTI – VÝZVA IV – cestovní ruch

(„Renovace brownfieldů v 57 vybraných obcích v ČR“)

 

Odkaz na kompletní dokumentaci: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-iv/

 

Cíl programu: je výhradně modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena s pořízením nového technologického vybavení do maximální výše 30 % způsobilých výdajů.

Teritoriální vymezení: na cílovém území 57 obcí (viz příloha č.7).

Z hlediska velikosti podniků: určeno pro malé a střední podniky.

Z hlediska CZ-NACE: pouze CZ NACE č. 55 – Ubytovací služby a č. 56 – Stravovací služby, podávání nápojů. Tedy nikoliv např. č. 93 – Sportovní, zábavní a rekreační činnost! 

Z hlediska vlastnictví: žadatel musí být současně majitel objektu

Indikátory: (i) podlahová plocha/obestavěný prostor vybudovaných kapacit; (ii) vytvoření nových pracovních míst

Alokace: 600 mil. Kč

Výše dotace: malý podnik 45%, střední podnik 35%. Minimální dotace 1 mil. Kč, maximální 100 mil. Kč.

Udržitelnost: 5 let

Podání žádosti: od 16.9.2019 nejpozději do 31.3.2020

Stavební dokumentace: při podání není nutná, nejpozději do 30.6.2020 dodat územní rozhodnutí / stavební povolení

Ukončení projektu: nejpozději do 31.3.2023

 

 

II.                  PROGRAM PODPORY ÚSPORY ENERGIE – VÝZVA V

 

Odkaz na kompletní dokumentaci: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-v/

 

Cíl programu: podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Teritoriální vymezení: území ČR, mimo Praha.

Z hlediska velikosti podniků: určeno nejen pro malé a střední podniky, ale také pro velké podniky! (včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí obcí).

Z hlediska CZ-NACE: nejen pro stravování a ubytování, ale obecně i pro cestovní ruch! (např. č. 93 – Sportovní, zábavní a rekreační činnost).

Z hlediska vlastnictví: žadatel nemusí být nutně majitel objektu, může být i nájemcem

Indikátory: není nutno vytvářet nová pracovní místa

Alokace: 6 mld. Kč

Výše dotace: podniky malé 50%, střední 40% a velké 30%. Minimální dotace 0,5 mil. Kč, maximální 15 mil. EUR.

Využití: osvětlení, rozvody, zateplení, apod. - např. výměna oken (fasáda), výměna střešní krytiny (střecha), výměna podlahového topení (podlahy), atd.

Udržitelnost: 5 let velké podniky, 3 roky malé a střední podniky

Podání žádosti: od 16.9.2019 nejpozději do 30.4.2020

Stavební dokumentace: při podání není nutná, dodat územní rozhodnutí / stavební povolení je nutno nejpozději do podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Ukončení projektu: nejpozději do 31.3.2023

 

Z hlediska využití programu pro obecné stavby multifunkčních objektů pro cestovní ruch se jeví jako využitelnější Program podpory úspory energie. Nicméně i program renovace bronwfieldů může být v konkrétních případech využitelný.

 

Další informace a konzultace můžete získat na kontaktech uvedených ve výzvách v bodě 11.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.