Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vrchlabí  je dokončen, zpracován pro roky 2016 - 2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vrchlabí je dokončen, zpracován pro roky 2016 - 2017

07.10.2015

Akční plán je dokumentem, jehož cílem je upřesnit strategický plán v krátkodobém časovém horizontu. Zároveň určuje jakými konkrétními kroky či projekty budou naplňovány příslušné cíle uvedené ve strategickém plánu.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.