Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
AKTUÁLNĚ z MAS Krkonoše

AKTUÁLNĚ z MAS Krkonoše

17.12.2018

Místní akční skupina Krkonoše, z.s. (MAS Krkonoše) vyhlásila začátkem prosince 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.
Základním školám na území MAS Krkonoše se tak otevřela cesta pro čerpání dotací na infrastrukturu ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodními vědami, technické a řemeslné obory) a bezbariérovost škol. Přejete si vylepšit odborné učebny, pořídit vybavení učebny, vyřešit bezbariérovost či pořídit kompenzační pomůcky? MAS Krkonoše v rámci vyhlášené výzvy nabízí školám poradenské služby.

Díky velkému zájmu ze stran žadatelů bude MAS Krkonoše pořádat dne 9. 1. 2019 od 9:30 hod. v prostorách MZ Liberec, Rudník 4, Rudník druhý seminář k vyhlášené výzvě. Bližší informace Vám poskytne Petra Hartmanová – hartmanova@mas-krkonose.cz, www.mas-krkonose.cz.

MAS Krkonoše zajišťuje administraci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na území MAS prostřednictvím projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Krkonoše a dotačních titulů:
- Operační Program rozvoje venkova
- Integrovaný regionální operační program
- Operační program Zaměstnanost

Dlouhodobým úspěšným projektem je udělování značky Krkonoše originální produkt® výrobkům z celého turistického regionu Krkonoše (např. i řemeslné výrobky s dlouholetou tradicí, které jsou kulturním dědictvím České republiky). MAS Krkonoše sdružuje celkem 26 obcí na území Královéhradeckého kraje, okresu Trutnov a nachází se v centrální části turistického regionu Krkonoše.

Zdroj: MAS Krkonoše, Petra Hartmanová, www.mas-krkonose.cz

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.