Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Aktuální informace od AHS k dotačnímu programu COVID-Ubytování

08.09.2020

Dne 8.9.2020 Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s usnesením vlády ze dne 20. července 2020 č. 766 o podpoře ubytovacích zařízení (Program COVID-Ubytování) a usnesením vlády ze dne 8.6.2020 č. 631 o Krizovém akčním plánu cestovního ruchu v České republice 2020–2021, a v souladu s notifikačním rozhodnutím Evropské komise č. SA.58398 (2020/N) zveřejnilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Ubytování. 

Podpora poskytnutá v rámci tohoto programu je určena pro období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020. Žádosti o dotaci bude možné podávat od 11. 9. 2020 do 30. 10. 2020, a to vyplněním online formuláře dostupného na webových stránkách https://zadosti.sfpi.cz/, kdy podrobnosti týkající se postupu při podání žádosti a odeslání uvádíme dále v textu.  

Cílem dotačního programu COVID – Ubytování je poskytnout podporu odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelům hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19. 

Podrobné informace najdete v přiloženém domkumentu k této zprávě.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.