Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Česko-polský projekt úspěšně pokračuje / Czesko – polski projekt jest z powodzeniem kontynuowany

Česko-polský projekt úspěšně pokračuje / Czesko – polski projekt jest z powodzeniem kontynuowany

31.10.2019

Projekt "Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš," úspěšně pokračuje. V říjnu proběhl zajímavý seminář a dvoudenní  exkurze, kterých se zúčastnili čeští, ale i polští pracovníci z oblasti  cestovního ruchu (recepční hotelů, pracovníci informačních center, průvodci a pracovníci muzeí). V rámci semináře se seznámili s vybranými řemesly a během exkurze navštívili vybrané objekty a řemeslníky, které budou zařazeny do virtuální mapy, která je společným výstupem z probíhajícího projektu. 

Projekt "Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš" CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827 je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu interreg V-A Česká republika–Polsko 2014-2020.


Projekt "Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy" jest z powodzeniem kontynuowany. W październiku odbyło się ciekawe seminarium i dwudniowa wycieczka, w której udział wzięli zarówno czescy, jak i polscy pracownicy obsługi ruchu turystycznego (recepcjoniści hotelowi, pracownicy centrów informacji turystycznej, przewodnicy i pracownicy muzeów). W ramach seminarium uczestnicy zapoznali się z wybranymi rzemiosłami, a podczas wycieczki odwiedzili wybrane obiekty i rzemieślników, którzy zostaną umieszczeni na wirtualnej mapie, będącej wspólnym efektem realizowanego projektu.

 

Projekt „ Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy“ CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.