Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Den spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou zaměřený na další rozvoj krkonošského regionu na obou stranách hranice

Den spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou zaměřený na další rozvoj krkonošského regionu na obou stranách hranice

09.04.2018

V pátek 6. dubna 2018 se od 9:00 v malé zasedací místnosti Městského úřadu ve Vrchlabí uskutečnilo jednání v rámci Dne spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou zaměřeného na další rozvoj krkonošského regionu po obou stranách hranice.

Akce byla uskutečněna v rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071, realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Účastníci se dozvěděli novinky z oblasti

- projektu "Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše",

- aktualizace Akčního plánu 2017-2018,

- Akčního plánu na období 2019-2020,

- projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí",

- konference "SMART Krkonoše".

Mezi další projednávané záležitosti patřily aktuální informace o cyklodopravě a cykloturistice či diskuse nad aktuálními záležitostmi (mobilita pracovních sil, jak zajistit trvale udržitelný stav pracovních sil, průmysl 4.0, budoucnost horských středisek, povinné lyžařské kurzy, provázanosti Strategie rozvoje cestovního ruchu a strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoš).

Kompletní zápis z akce naleznete v příloze.

Vstup do fotogalerie

Informace o projektu, další akce v rámci projektu

Přílohy aktuality

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.