Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Den spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou zaměřený na další rozvoj regionu po obou stranách hranice

Den spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou zaměřený na další rozvoj regionu po obou stranách hranice

24.04.2017

V pátek 21. dubna 2017 se od 10:00 v malé zasedací místnosti Městského úřadu ve Vrchlabí uskutečnilo jednání v rámci Dne spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou zaměřeného na další rozvoj krkonošského regionu po obou stranách hranice. Akce byla uskutečněna v rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071, realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Součástí programu bylo projednávání akčního plánu rozvoje regionu Krkonoše pro období 2017-2018, dále pak byly podány informace o realizaci dalších částí projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí". Účastníci se též mohli dozvědět více informací o projektu SMART CITY a při příležitosti této akce byl též projednán návrh postupu a opatření k zajištění dalšího fungování železniční dopravy v regionu a její propojení do Polska.

 

Vstup do fotogalerie
Informace o projektu, další akce v rámci projektu

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.