Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Evropské seskupení pro územní spolupráci se bude jmenovat NOVUM

Evropské seskupení pro územní spolupráci se bude jmenovat NOVUM

06.06.2014

Rada LK souhlasila se založením evropského seskupení pro územní spolupráci s názvem „Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným“ a s členstvím Libereckého kraje v tomto seskupení.

Zároveň souhlasila s Úmluvou o zřízení Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným a se Stanovami Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným. Současně navýšila výdaje u projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“ o částku 210.000 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na úhradu vstupního členského příspěvku Libereckého kraje v rámci založení ESÚS a budou nezpůsobilým výdajem projektu.

Více na: http://www.kraj-lbc.cz/Evropske-seskupeni-pro-uzemni-spolupraci-se-bude-jmenovat-NOVUM-n241163.htm

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.