Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
II. výzva pro podání žádosti o příspěvek na péči o krkonošské louky

II. výzva pro podání žádosti o příspěvek na péči o krkonošské louky

10.03.2020

Správa Krkonošského národního parku podporuje péči o cenné krkonošské louky. Díky několika běžícím projektům finančně podporujeme hospodáře na 120 lučních lokalitách. V rámci projektu Obnovný management krkonošských luk z programu OPŽP je možné nyní zažádat o příspěvek na hospodaření na dalších vybraných krkonošských loukách.

"Krkonošské louky jsou vedle arkto-alpínské tundry a zdejších lesů třetím fenoménem, pro které byly Krkonoše v roce 1963 vyhlášeny národním parkem," říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. "Naši předci je vytvořili před staletími a pokud na nich nebudeme pravidelně hospodařit, zaniknou. Krkonošské louky jsou unikátním přírodním i kulturním dědictvím. Hledáme proto hospodáře, kteří mají zájem se o louky starat dlouhodobě, ať sečí či pastvou dobytka," dodal Böhnisch. Na lokalitách, kde se delší dobu nehospodařilo, bude hospodářům s obnovou luk pomáhat pracovní skupina KRNAP (výřezy náletu, likvidace invazivních druhů rostlin, úklid kamenů či úprava vodního režimu).

V loňském roce jsme v rámci projektu Obnovný management krkonošských luk podpořili péči na 37 lučních lokalitách. Nyní vypisujeme již II. výzvu pro podání žádosti o příspěvek na péči o krkonošské louky.

Žádost o příspěvek je možné podat na lokality:

Lokality s počátkem obnovy v roce 2020, kde dosud není hospodář znám:

         Bártlovka

         Benecko - Zlatá vyhlídka

         Harrachov - Rýžoviště - jihovýchod

         Harrachov - Rýžoviště - severozápad

         Husí Boudy

         Kukačka

         Labská - Hotel Styl

         Svatý Petr

         Tabulové Boudy

         Třídomí

         Vilémov - louky nad silnicí 

         Vojtěšice - Na vršku

 

Lokality s již etablovanými hospodáři, kteří budou vyzváni individuálně:

         Harrachov - Rýžoviště - západ

         Kukačka, pracovní plocha

         Bouda na Pláni

         Bouda v Obřím dole

         Davidovy Boudy

         Dolské Boudy

         Eliščino údolí

         Horní Malá Úpa - Orlice

         Hromovka

         Kukačka

         Nad Velvetou

         Niklův vrch 

         Vebrovy Boudy

         Zabyly

         Přední Struhadla

         Šímovy Chalupy

                  

Bližší specifikaci k jednotlivým lokalitám najdete ve II. výzvě:

https://www.krnap.cz/uredni-deska/vyzva-ii-k-podani-zadosti-o-prispevek-na-obnovu-hospodareni-na-vybranych-luc-enklavach-evl-krkonose/

 

Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách Správy KRNAP https://www.krnap.cz/uredni-deska/ a webu projektu life.krnap.cz. Taktéž na webových stránkách a vývěskách místních obcí.

 

Projekt: Obnovný management krkonošských luk (CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296), Operační program Životní prostředí.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.