Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše 2014 – 2020 (a dále) je dokončena a předána

23.04.2013

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše 2014 – 2020 (a dále) je dokončena a předána

 

Motto: „Krkonoše – jedinečné navenek, přátelské uvnitř“

Valná hromada Krkonoš - svazku měst a obcí v polovině roku 2012 schválila záměr vypracovat koncepční dokument „Integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše“ (dále jen Strategie). Jejím cílem je, na základě konsenzu podnikatelských a neziskových subjektů v regionu s podporou místních, krajských i republikových aktérů, formulovat představu, jak by měl v budoucnu region Krkonoše vypadat, čím a jak prosperovat.

Strategie hledá cestu směřující k dosažení této vize. Důležitým aspektem je sladění a vyvážení ekonomických, sociálních a ekologických procesů a koordinace veřejných i soukromých aktivit.

 

Ve středu 17. dubna 2013, na základě smlouvy o dílo, byla Janu Sobotkovi, předsedovi Svazku Krkonoše, za přítomnosti užšího pracovního týmu v sestavě Jiří Vancl, Pavel Klapuš, Kamila Hlinková a Josef Nosek, slavnostně předána kompletně dokončená Strategie.

 

„Jdeme systematicky kupředu. Víme a máme představu o tom, co v našem regionu opravdu chceme,“ shrnuje Jan Sobotka

 

Na tvorbě Strategie spolupracovalo několik měsíců v tématických okruzích více než sto lidí. Byla představena mj. hejtmanům Libereckého a Královéhradeckého kraje. Cílem je hotový dokument nyní poskytnout jako základní pilíř politiky dalšího rozvoje Krkonoš oběma krajům. „Chceme, aby se s naším dokumentem počítalo a byl kompletně celý zakomponován do strategických materiálů obou krajů," upozornil Jan Sobotka, který jako předseda Svazku Krkonoše považuje, spolu se starosty a kolegy z dalších měst a obcí, Integrovanou strategii rozvoje Krkonoš, za velmi důležitou.Naší snahou je zajistit v horizontu desetiletí zlepšení podmínek pro život jak místních obyvatel, tak návštěvníků i při zachování jedinečného přírodního bohatství," poznamenala Kamila Hlinková, výkonná ředitelka Svazku Krkonoše. Oba krajští hejtmani při nedávné osobní návštěvě ve Vrchlabí přijali dokument jako potřebný. Přislíbili jeho podporu a potvrdili Krkonoše – svazek měst a obcí partnerem v území.

 

Podrobné informace o Integrované strategii rozvoje regionu Krkonoše jsou obsaženy na  webovém portálu pro Krkonoše: www.rozvoj.krkonose.eu. Webové stránky slouží rovněž jako platforma pro otevřenou diskuzi umožňující sdílení názorů a zkušeností regionálního rozvoje této oblasti.

 

 

Duben 2013

Dáša Palátková

Přílohy aktuality

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.