Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Krkonošská výzva 2012 - tisková zpráva

06.09.2012

„Krkonošská výzva 2012“

 

Staráme se o budoucnost regionu

Máme zájem spolupracovat s nejvyššími patry a hovořit do tvorby zásadních rozvojových materiálů

 

Zástupci Svazku měst a obcí Krkonoše, obcí centrálních východních i západních Krkonoš a Správy KRNAP ustavili společný pracovní tým, jehož cílem je připravit zadání pro analýzu rozvojových možností širšího regionu Krkonoš a následně i Krkonošský integrovaný plán rozvoje (KIPR), zacílený na region národního parku a jeho ochranného pásma. Do čela pracovního týmu byl zvolen Jan Sobotka, předseda Krkonoš - svazku měst a obcí a zároveň starosta Vrchlabí, jeho zástupcem Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP.

„Turismus byl a je zdrojem výdělku velkého procenta našich obyvatel. Krkonoše však pozvolna, ne vlastní vinou, cestovní ruch opouští. S ohledem na celoevropskou situaci musíme i nadále, a v co nejširší míře, zachovat prostor pro dobrou zaměstnanost a udržet slušný život našich obyvatel. Hledáme způsoby, jak propojit rozdílné zájmy jednotlivých měst a obcí. Obsah našich vizí diskutujeme s lidmi, kteří v území žijí. Nechceme tvořit analýzy obecně platných teoretických výstupů a závěrů,“ otevřel téma Jan Sobotka.

Do konce roku 2012 by měl proto vzniknout strategický dokument pod názvem Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše. Jedná se o analýzu stavu věcí, která bude prvním stupněm pro Krkonošský integrovaný plán rozvoje. Členové pracovního týmu regionálního rozvoje ví, co chtějí, proto již nyní společně pojmenovali priority, které naformulovali do tzv. „Krkonošské výzvy 2012“.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.