Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Krkonošský apel

06.09.2012

My, níže podepsaní, zcela jednomyslně podporujeme dokument s názvem „Krkonošská výzva k dostavbě silniční komunikace D11/S3“.

 

Jen brzká dostavba této komunikace může zamezit rostoucí ztrátě perspektivy a prosperity celého regionu Krkonoše, umožnit tak dostatek pracovních příležitostí pro místní občany             a tím zabránit úbytku trvale žijících obyvatel.

 

„Krkonošský apel“ podepisujeme v přesvědčení, že tímto jsme schopni podpořit dostavbu této pro nás velice důležité komunikace D11/S3, která bude vést ke stabilizaci                              a konkurenceschopnosti zdejšího hospodářství, a to nejen průmyslu, ale také cestovního ruchu, na který je náš region téměř výhradně odkázán.

 

 Jsme přesvědčeni, že Krkonoše nesmí být vnímány jen jako periferní oblast jak České republiky, tak Polska,  ale  jsou předně velice důležitým regionem pro celou centrální část Evropy. Brzké vybudování komunikace D11/S3  také významně přispěje ke zkvalitnění transevropské dopravy.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.