Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Liberecký kraj žádá o dotace z ROP na opravy silnic II. a III. třídy v roce 2015

Liberecký kraj žádá o dotace z ROP na opravy silnic II. a III. třídy v roce 2015

07.11.2014

Žádosti Libereckého kraje o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury – 41. výzva

V rámci Regionálního operačního programu  NUTS II Severovýchod byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace do oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Výzva (41. kolo výzvy) je zaměřena na modernizaci a rekonstrukci silnic II. a III. třídy a odstraňování bodových závad a bariér na silnicích II. a III. třídy a eliminaci nepříznivých vlivů dopravy. Termín pro přihlášení do 41. kola výzvy je do 28. 11. 2014 do 12:00 hod.

Rada Libereckého kraje odsouhlasila podání celkem 14 akcí.

 

 

Název akce

Náklady projektu s DPH

1.

Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy

24 342 720 Kč

2.

Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově

47 337 131 Kč

3.

Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce

  7 342 199 Kč

4.

Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou

28 123 343 Kč

5.

Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště

28 988 912 Kč

6.

Rekonstrukce silnice II. třídy Loktuše - Loučky

27 781 513 Kč

7.

Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě

32 803 946 Kč

8.

Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky

46 000 000 Kč

9.

Rekonstrukce silnic III. třídy v Semilech

46 003 312 Kč

10.

Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí

15 989 032 Kč

11.

Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě

39 800 000 Kč

12.

Rekonstrukce silnic III. třídy v Polevsku a Prysku

46 157 584 Kč

13.

Rekonstrukce silnic III. třídy v  Bedřichově

36 000 000 Kč

14.

Rekonstrukce silnice III/28116 Borek - Troskovice

62 289 675 Kč

 

Celkem vč. DPH

537 759 367 Kč

 

Financování je stanoveno ve výši 100 % strukturální fondy EU, pokud bude dostatečná výše alokace.

Projekty budou pravděpodobně schváleny v březnu roku 2015 ve zvláštním režimu, tzn., že nebude u všech projektů při zahájení realizace zajištěno 100 % výše dotace. To znamená, že akce jsou momentálně připravovány bez finančního krytí a smlouva se zhotoviteli bude podepsána až po vyhodnocení reálné možnosti finančních prostředků v této výzvě,“ uvedl radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že předpokládaný termín realizace je rok 2015.

„Ukončení projektů, včetně jejich proplacení musí být do konce listopadu roku 2015,“ zdůraznil radní a doplnil, že těmito 14 akcemi se opraví 39 589 metrů silnic ve vlastnictví kraje.

 

Zdroj: http://www.kraj-lbc.cz/Kraj-zada-o-dotace-z-ROP-na-opravy-silnic-II-a-III-tridy-v-roce-2015-n260549.htm

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.