Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový program na podporu cestovního ruchu v České republice

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový program na podporu cestovního ruchu v České republice

28.11.2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový program na podporu cestovního ruchu v České republice - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, který se v letech 2016 - 2020 zaměří zejména na podporu rozvoje základní a doprovodné infrastruktury a nově na podporu marketingových aktivit destinačních společností. Pro žadatele je připraveno 300 milionů korun. Žádosti lze podávat od 1. prosince 2016 do 6. ledna 2017.
Cílem programu je navýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionálních destinací, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích (např. realizace navigačních systémů pro hendikepované osoby, podpora lepší vybavenosti turistických tras, rozvoj udržitelného cestovního ruchu…) a v neposlední řadě také podpora investičních příležitostí, rozvoj malého a středního podnikání a zaměstnanosti v regionech. 
Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2017. 

Příjemcem mohou být dle jednotlivých dotačních titulů např. samosprávné celky (vyjma statutárních měst a městských částí), či jejich organizace, mikroregiony, provozovatelé turistických infocenter, oblastní destinační společnosti, nevládní neziskové organizace provozující aktivity cestovního ruchu, podnikatelé v cestovním ruchu, apod. 

Podprogramy: 

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
  • Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit
  • Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
  • Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 
Marketingové aktivity v cestovním ruchu
  • Dotační titul č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů
  • Dotační titul č. 2 - Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni"
Více informací najdete na níže uvedeném odkaze.
http://mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.