Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Ministr životního prostředí v Krkonoších

Ministr životního prostředí v Krkonoších

04.04.2014

Krkonoše a Krkonošský národní park navštívil ministr životního prostředí Richard Brabec. Od uvedení do funkce to byla jeho první cesta do národního parku. Svůj program zahájil setkáním s ředitelem Správy Krkonošského národního parku Ing. Janem Hřebačkou a ředitelem polské strany parku (Karkonoskiego Parku Narodowego) Andrzejem Rajem, pokračoval návštěvou Krkonošského centra environmentálního vzdělávání KRTEK ve Vrchlabí. Posledním a důležitým bodem programu bylo setkání se starosty měst a obcí regionu.

 

Diskuze starostů s ministrem zahrnovala z velké části současný i budoucí zájem o podporu rozvoje obcí z evropských dotačních programů. Diskutovány byly čerstvě schválené dotace z Operačního programu Životní prostředí na výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod, i cíle ministerstva životního prostředí zajistit povodňovou ochranu a podpořit preventivní protipovodňová opatření z prostředků EU v následujícím programovacím období.      

 

Jan Sobotka, starosta Vrchlabí a předseda Krkonoš – svazku měst a obcí, doplnil: „Je potěšující, že k nám pan ministr zavítal hned v začátku svého působení ve funkci. Seznámili jsme ho, jak v rámci Integrované strategie regionálního rozvoje spolupracujeme se Správou KRNAP. V té souvislosti se upínáme ke Krkonoším jako ke „specifické oblasti“. Měli jsme možnost konzultovat metodiku vzniku Krajinného integrovaného plánu rozvoje regionu, dnes Integrovaného plánu rozvoje specifických území, který zahrnuje Krkonoše a Jizerské hory. Ten bude s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zdrojem obrovského množství finančních prostředků, které by skrze něj mohly do území být přiděleny. Hovoří se až o cca 5 miliardách korun.

Pan ministr Brabec hovořil se zástupci měst a obcí, a byl velmi dobře připraven. Diskutovali jsme konkrétní dotazy, z jeho úst přicházely konkrétní odpovědi. Velkým tématem byly evropské dotace. Dalším tématem zákon o zadávání veřejných zakázek, který fakticky brání rychlejšímu a efektivnějšímu čerpání evropských peněz. S přítomnými účastníky jsme probrali  zemědělství, likvidaci a skladování odpadu. Hovořili jsme o tom, co nás trápí, např. byrokratické kontroly evropských peněz. Každý, kdo chtěl se dostal ke slovu a řekl, co považoval na nutné,“ uzavřel J. Sobotka.  

 

Ředitelka Svazku Krkonoše Kamila Hlinková k tomu uvedla: „Ministr Richard Brabec diskutoval se zástupci obcí o projektech a rozličných obtížích v různých fázích projektů. Lze jmenovat představitele např. z Jablonce nad Jizerou, Košťálova, Černého Dolu a dalších obcí, s nimiž byl konkrétní problém řešen. Na co nebyla odpověď přímo při jednání, byl dán příslib odpovědi během pár dnů. Zaslání odpovědi bylo dodrženo. Svědčí to o kompetentnosti, snaze o změnu a především o faktický zájem o naše území. Dokladem toho je i pozvánka do pracovní skupiny pro sestavení výzev v novém plánovacím období.“

 

 

"Během návštěvy jsem se zástupci parku i regionu hovořil i o překážkách, kterým musí čelit při své práci a jakým způsobem může můj úřad pomoci při překonávání těchto problémů. Potěšila mne prezentace spolupráce správy parku a obcí na integrované strategii rozvoje zdejšího regionu. Jsem rád, že jsem viděl, jak společná komunikace a spolupráce v regionu mezi ochranáři i místními lidmi může opravdu fungovat, když se sejdou lidé, kteří si navzájem naslouchají," zrekapituloval krátkou návštěvu ministr životního prostředí Richard Brabec.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.