Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Následné setkání tematických pracovních skupin „Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše“

18.01.2013

Motto: „Krkonoše jedinečné navenek, přátelské uvnitř“

Také v průběhu měsíce ledna 2013 se uskutečnilo dalších pět plánovaných tematických pracovních skupin, kde zástupci odborné veřejnosti po připomínkování návrhů problémů v regionu, navrhovali další kroky k naplnění návrhové části, tentokrát se zaměřili na příčiny, ale především na východiska v jednotlivých problematických oblastech a to jak v přímých tak nepřímých konkrétních aktivitách.

Nyní zpracovatel  SPF Group, dokončuje na základě výstupů tematických pracovních skupin finální návrhovou část, kde budou zapracovány podměty členu tematických pracovních skupin, a tu po následném odsouhlasení tematickými pracovními skupinami, předloží zpracovatel k posouzení řídící skupině ISRR k projednání.

Setkání „Řídící skupiny integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše“, je naplánováno na 8. 2. 2013 ve Vrchlabí.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.