Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Nově opravený úsek silnice v Hostinném před firmou KRPA již slouží řidičům

Nově opravený úsek silnice v Hostinném před firmou KRPA již slouží řidičům

30.11.2015

Stavba jako taková byla rozdělena do dvou částí. „Rekonstruovali jsme část průtahu v Hostinném a úsek v Hostinné před objektem firmy KRPA. Rekonstrukce silnice II/325 byla nezbytnou pro potřeby rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, protože její dosavadní stav vozovky byl už nevyhovující. Celkové náklady na opravy činí 24 milionů korun,“ řekl krajský radní pro oblast investic Josef Dvořák. Projekt je financován na základě usnesení vlády č. 641 a 824 o podpoře nové Strategické průmyslové zóny Vrchlabí.

Začátkem června 2015 zahájil zhotovitel stavby M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER stavební práce, které byly prováděny za vyloučeného provozu, kdy byla doprava převedena na objízdné trasy. Povrch obou opravovaných částí silnice musel být nejprve odfrézován a následně byla provedena částečně výměna konstrukčních vrstev a provedena recyklace za studena. Došlo také k přeložce plynu a vybudování dešťové kanalizace. Práce byly dokončeny pokládkou živičných vrstev, osazením a nástřikem dopravního značení, instalací svodidel, zábradlí a terénními úpravami s ozeleněním. Podle plánu byly také v nutné míře opraveny objízdné trasy. V souběhu s touto zakázkou byla realizována rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a sdělovacích kabelů zajišťovaná investorem Město Hostinné.

Druhá etapa rozšíření průmyslové zóny v sobě zahrnuje celkem čtyři akce. Stavební práce plánované ve městě Hostinné jsou již realizovány. Doplnit je má rekonstrukce silnice II/295 z Dolní Branné ke křižovatce se silnicí I/14 ve Vrchlabí a rekonstrukce ulice Dělnická ve Vrchlabí, které jsou plánované na příští 2 roky.

Jednotlivé projekty v rámci rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih běží bez problémů a podle harmonogramu. V prosinci letošního roku bude dokončena nejrozsáhlejší akce - rekonstrukce silnice II/293 ve Studenci a II/295 ze Studence do Dolní Branné. Veškeré práce, které se počítají do průmyslové zóny Vrchlabí, by měly být hotovy nejpozději do roku 2017,“ dodal na závěr radní Dvořák.

Projekt Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura byl plánován na dvě etapy. Celkové náklady jsou 448 milionů korun, z čehož přispívá Královéhradecký kraj 48 milionů korun, 39 milionů korun kraj Liberecký a 361 milionů korun činí státní dotace.

 

Přehled částek a projektů v jednotlivých etapách a jejich stav

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura

První etapa celkem 310 mil. Kč

Kolik Královéhradecký kraj 17 mil. Kč

Kolik Liberecký kraj 39 mil. Kč

Státní dotace 254 mil. Kč

III/2953 Dolní Branná – Kunčice - 22 mil. Kč - dokončeno 2014

II/293 Studenec – Horka - 52 mil. Kč - dokončeno 2014 

II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná - 145 mil. Kč - dokončeno 2016, provoz prosinec 2015 

I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní - 91 mil. Kč - bude dokončeno 2017 

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa

Druhá etapa celkem 138 mil. Kč

Kolik Královéhradecký kraj 31 mil. Kč

Státní dotace 107 mil. Kč 

II/325 Hostinné – průtah - 13,3 mil. Kč - dokončeno 2015 

II/325 Hostinné – KRPA - 10,8 mil. Kč - dokončeno 2015 

II/295 Dolní Branná – MOK I/14 - předpoklad 62 mil. Kč - realizace 2016, VŘ na zhotovitele

ul. Dělnická III/32551 - předpoklad 52 mil. Kč - realizace 2017

Autor: Martina Götzová

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/nove-opraveny-usek-silnice-v-hostinnem-pred-firmou-krpa-jiz-slouzi-ridicum-84868/

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.