Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Nové webové stránky: www.rozvoj.krkonose.eu

17.11.2012

Tisková informace

Webové stránky: www.rozvoj.krkonose.eu


Manažeři Krkonoš – svazku měst a obcí představili veřejnosti nové webové stránky, které budou průběžně naplňovány dokumenty vztahujícími se k regionálnímu rozvoji Krkonoš. Tak je totiž pojmenovaná nová oblast zájmu, jíž pracovníci Krkonoš - svazku měst a obcí věnují, kromě cestovního ruchu, zvýšenou pozornost.

Krkonoše, území určené rozlohou 41 měst a obcí, včetně oblastí podél komunikačních os směrem k Polské republice (hraniční přechod Královec/Lubawka a Harrachov/Jakuszyce) a směrem z podhůří k Nové Pace, je charakterizované jako specifické území. Cílem snažení kompetentních lidí je v co nejširší míře vytvořit prostor pro zaměstnanost obyvatel, podpořit atraktivitu pro návštěvníky a zachovat přírodní hodnoty. Hledají způsoby, jak se do složité problematiky vnořit. Vodítkem je z věcného hlediska rozčlenění řešeného tématu do tří základních oblastí (trvale žijící obyvatelé, návštěvníci oblasti a ochrana životního prostředí) a otevřená komunikace se všemi cílovými skupinami. K tomu by měl nově vzniklý webový portál napomoci.

Na webových stránkách naleznete všechny nově vznikající a související dokumenty jako jsou např. podklady pro nově připravovanou Integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše, která po svém dokončení bude formulovat směřování rozvoje oblasti v dlouhodobém horizontu (20 – 30 let), dále Krajinný integrovaný plán rozvoje, Vize Krkonoše 2050, Krkonošský apel a další.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.