Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Oborový katalog na CD

Oborový katalog na CD

12.10.2018

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy jako součást projektu „Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí- pracovní skupina pro hospodářský rozvoj a obnovitelnou energii, připravuje společný průmyslový oborový katalog.

Katalog bude zveřejněn ve dvou jazykových verzích: polsky a česky. Zaměřuje se především na firmy zabývající se obnovitelnou energií, které se zajímají o prezentaci v Polsku a České republice. Očekávané vydání katalogu je 500 výtisků, v elektronické podobě na CD. Bude distribuován v polsko-českém příhraničí, mezi subjekty, které se zajímají o hospodářskou spolupráci.

Zveřejnění prezentací polských a českých firem a institucí v katalogu je bezplatné.

Vydání katalogu je financováno z projektu: „Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí“ Č. CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 15_006 / 0000071. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Pokud máte zájem o zveřejnění popisu Vaší firmy v katalogu, zašlete nám prosím následující podklady.

Dokumenty zašlete prosím nejpozději do 29. října 2018

Potřebné podklady pro zveřejnění v katalogu:

  • LOGO - JPG formát, případně pdf
  • 1 nebo 2 fotografie ve formátu jpg
  • Název
  • Adresa
  • Telefon
  • E-mailová adresa
  • Webové stránky
  • Nabídka: Stručný popis společnosti - maximálně 8 řádků, písmo - Arial 9.

Nabídka společnosti by měla být připravena ve formě připravené k publikaci. Text nebude jazykově ani obsahově korigován.

Podklady zašlete na adresu:  pawel.ulaszewski@siph.pl

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

Rynek 1a

58-100 Świdnica

tel: 0048 74 8535009

tel. kom. +48 512303623

e-mail: pawel.ulaszewski@siph.pl

www.siph.pl

Dotazy a komunikace v českém jazyce: Miroslava Chaloupská, 603 269 460, chaloupska@muvrchlabi.cz

 

Přílohy aktuality

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.