Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Od ROPu Severovýchod k IROPu. Co můžeme čekat od příštího období 2014 – 2020?

Od ROPu Severovýchod k IROPu. Co můžeme čekat od příštího období 2014 – 2020?

05.12.2014

Vypořádání připomínek k Programovému dokumentu IROP, jež bude nástupcem nejen ROP Severovýchod ale i ostatních ROPů a Integrovaného operačního programu (IOP), by mělo být hotové do konce roku. Přestože ROP Severovýchod pomalu spěje do finále, Regionální rady nezaniknou a naopak se stanou zprostředkovateli evropských peněz i v nastávajícím období.

Vláda již na konci roku 2012 rozhodla, že dotace ze strukturálních fondů na rozvoj jednotlivých regionů ČR nebude možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat prostřednictvím Regionálních operačních programů, a to i přes to, že ty dnes patří z hlediska proplacených financí mezi nejúspěšnější operační programy. „Přestože už tedy nebudou existovat samostatné Regionální operační programy, stanou se Regionální rady zprostředkujícími subjekty Integrovaného regionálního operačního programu, který je jejich nástupcem. To znamená, že program sice bude řízen centrálně z Prahy, avšak proškolení odborníci, kteří dnes na Úřadech Regionálních rad pracují a mají nenahraditelnou více než sedmiletou praxi, budou využiti i v tomto programovém období,“ objasnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

 

Pro žadatele se tak nic zásadního nezmění. Stále budou své projekty předkládat na Úřad Regionální rady v daném kraj dle místa realizace projektu. Avšak rozdíl nastane nejen v případě podporovaných oblastí, ale také se částečně změní celý dotační proces od vypsání výzev až po proplacení evropských peněz. Zaměstnanci Úřadu provedou u projektů základní hodnocení a kontrolu, konečný výběr těch, které získají dotační podporu, však bude v gesci řídicího orgánu IROP, tedy ministerstva pro místní rozvoj. Úřad bude dál provádět kontrolu projektů na místě, přijímat monitorovací zprávy a žádosti o platby, ale peníze budou k příjemcům putovat přímo z ministerstva. „Zapojením Úřadů regionálních rad jsme získali významnou regionální kapacitu pro úspěšné čerpání a hlavně dočerpání IROP v roce 2022,“ poznamenala Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.

 

IROP je v současné době druhým největším operačním programem v období 2014 – 2020. Z více než 22 miliard EUR, které bude mít ČR k dispozici, na něj připadá více než 4,6 miliard EUR. Jeho cílem je umožnit vyvážený rozvoj regionů a efektivní čerpání evropských peněz. Aby mohl být tento cíl naplněn, bude ministerstvo pro místní rozvoj více naslouchat krajům, kde budou nově působit Regionální stálé konference. V nich zasednou nejen zástupci kraje, ale i jednotlivých obcí, neziskových organizací případně dalších relevantních územních partnerů. Od nich budou nově vycházet návrhy, které z oblastí podpory jsou pro ně aktuálně nejdůležitější. „Doposud jsme se podřizovali vypsaným výzvám v různých operačních programech. Teď bude postup opačný. Na základě našich požadavků a po jejich schválení na národní úrovni se budou vypisovat výzvy s užším zacílením," vysvětlil Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje.

 

Královéhradecký kraj ustanovil svou Regionální stálou konferenci jako první z krajů v republice. Co od nového období očekává hejtman Lubomír Franc?

 

Uvědomujeme si, že systém poskytování evropských prostředků bude v nadcházejícím období zcela odlišný. Na druhou stranu, byli a jsme velmi úspěšní při čerpání prostředků z ROP Severovýchod v současném období a to samé chceme dodržet i pro příští roky. Už teď jsme dali dohromady velký seznam projektů, kde je nositelem především Královéhradecký kraj. Pro představu, jen pro IROP bychom byli nositeli projektů za 5,5 miliardy korun. Vytipované záměry na budoucí období do roku 2020 se dotýkají všech krajských odvětví – dopravy, zdravotnictví, sociálních věcí, školství, kultury, ale i otázky nezaměstnanosti nebo třeba životního prostředí. Nejnákladnější oblastí s nejvíce projekty je tradičně doprava. V oblasti zdravotnictví by kraj investoval nejen do náchodské nemocnice, ale připravuje se i projekt na laboratoře a oddělení onkologie v jičínské nemocnici nebo na laboratoře v trutnovské nemocnici.

Autor: Martina Götzová

 

Zdroj: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/od-ropu-severovychod-k-iropu--co-muzeme-cekat-od-pristiho-obdobi-2014-_-2020--74870/

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.