Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Podpora meziobecní spolupráce - Společné setkání

Podpora meziobecní spolupráce - Společné setkání

21.05.2014

Část pracovního kolektivu Krkonoš - svazku měst a obcí je aktivně zapojeno v meziobecní spolupráci. První setkání týmů ze tří sousedních obcí s rozšířenou působností proběhlo ve středu 15. května v zasedací místnosti Městského úřadu v Trutnově. Jednalo se o týmy z obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) Trutnov, Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí včetně zapojených motivujících starostů. Týmy jsou propojeny hned dvojím způsobem – na jedné straně personálně – práci se věnují mimo jiné zaměstnanci Místních akčních skupin nebo dobrovolných svazků obcí a na straně druhé právě díky zapojení těchto pracovníků tu existuje i překryv MAS nebo DSO mezi jednotlivými správními obvody ORP.

Společné setkání mělo za úkol jednak seznámit všechny týmy tak, aby si mohli pracovníci na jednotlivých pozicích vyměňovat zkušenosti a poté si všechny týmy navzájem představily dosavadní výstupy projektu. Jednalo se především o pozitiva a negativa v sociální oblasti, odpadovém hospodářství a školství a návrhy na řešení v daném ORP. Následovala diskuze nad volitelným tématem v jednotlivých územích.


Setkání bylo pro všechny zapojené ORP důležité – navzájem porovnaly své výstupy a zjistily tak, že některá negativa a pozitiva se shodují, i když jednotlivé správní obvody se velikostí i složením obcí velmi liší. V zapojených ORP se také objevila dvě různá volitelná témata – Bezpečnost a sdílené služby. Z diskuze pak vyplynulo, že i když se volitelné téma zpracuje pro jedno ORP, bude možné přenést dobrou praxi i do jiného území.
Další práce v projektu, které se budou týkat především návrhových částí, budou pokračovat ještě v těsnější spolupráci všech ORP.

Zpracovala: Kateřina Valdová, MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

za realizační týmy ORP Trutnov, Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí.

 

Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a také na facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu, další informace Svazek obcí Horní Labe, www.sohl.cz

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.