Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Poslední peníze z ROP Severovýchod zamíří do rekonstrukcí silnic

Poslední peníze z ROP Severovýchod zamíří do rekonstrukcí silnic

11.12.2014

Kraje předložily projekty za více než miliardu

 

Hradec Králové, Pardubice, Liberec – Desítky kilometrů silnici II. a III. třídy chtějí kraje na severovýchodě Čech zkvalitnit s pomocí evropských dotací. Do poslední výzvy v rámci ROP Severovýchod, která byla vyhlášena v oblasti dopravní infrastruktury, přišlo 32 žádostí za více než 1,1 miliardy korun.  

Přestože v tuto chvíli nejsou v dané oblasti podpory volné finanční prostředky, Úřad Regionální rady Severovýchod předpokládá, že během příštího roku a následně při uzavírání Regionálního operačního programu, dojde k navrácení části evropských peněz zpět. Aby mohly být tyto finance efektivně vyčerpány, je potřeba mít připravené kvalitní projekty, s jejichž realizací se nebude otálet. Těmito projekty, v pomyslném zásobníku, se stanou právě předložené projekty krajů na rekonstrukce silnic. Po ohodnocení a následném schválení těch, jež splní minimální bodovou hranici, budou vedeny jako projekty ve zvláštním režimu, což předpokládá jejich financování z vlastních zdrojů krajů s tím, že dotace je na ně uvolněna až v okamžiku, když se v budoucnu nějaké prostředky do programu vrátí. „Pokud vezmeme v úvahu aktuální stav volné finanční alokace programu, plánovaný trend vývoje zbývající alokace v roce 2015 a další finanční zdroje, které tyto prostředky navyšují, což jsou například očekávané úspory krajů, neuhrazené částky odvodů anebo změna kurzu eura, lze konstatovat, že by se plánovaná výše volné finanční alokace v budoucnu mohla pohybovat v rozmezí 450 až 500 milionů korun,“ objasnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Liberecký kraj předložil projekty zaměřené na rekonstrukce silnic za více než půl miliardy korun. Lepší silnice by se tak mohli dočkat obyvatelé Bedřichova, Jablonného v Podještědí, Zdislavy anebo Horních Míseček, které patří k vyhledávaným lyžařským destinacím. Nejnákladnější plánovanou rekonstrukcí je však úsek mezi Borkem a Troskovicemi. Ta podle plánů přijde na více než 62 milionů korun.

Královéhradecký kraj chce z evropské pokladny získat na rekonstrukce silnic více než 400 milionů korun. Tyto peníze zlepší komunikace v Dubu, v Kamenici anebo úseky mezi Josefovem a Rasoškami, mezi Svobodou nad Úpou a Jánskými Lázněmi či mezi Křivicemi a Ličnem. Největší podíl z plánované sumy by měla ukrojit rekonstrukce silnice mezi Svatojánským Újezdem, Chotečí, Lužany a Špicí. Náklady se vyhoupnou přes 65 milionů korun.

V Pardubickém kraji mají nyní v plánu zrekonstruovat silnice za více než 240 milionů korun. Přestože by se mohlo zdát, že kraj vyčerpá z unijní pokladny nejméně peněz, opak je pravdou. Aktuálně má schváleny projekty v oblasti dopravní infrastruktury za téměř 1,8 miliardy korun, což představuje největší podíl ze všech tří krajů. V nově předložených plánech by chtěl zrekonstruovat silnici v Horním Újezdu, úsek mezi Českou Třebovou a Semanínem anebo část komunikace v Chrudimi. Největším projektem je modernizace silnice mezi obcí Dřeveš a Silnice na Chrudimsku. Rekonstrukce komunikace, která je svým stavem už velmi nebezpečnou, přijde na více než 82 milionů korun.

Mgr. Langer Jiří

 

Zdroj: http://www.kraj-lbc.cz/Posledni-penize-z-ROP-Severovychod-zamiri-do-rekonstrukci-silnic-n265394.htm

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.