Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Pozvánka na pracovní setkání partnerů projektu / Zaproszenie na spotkanie robocze partnerów projektu

Pozvánka na pracovní setkání partnerů projektu / Zaproszenie na spotkanie robocze partnerów projektu

13.09.2019

Pozvánka na pracovní setkání partnerů projektu


v rámci projektu „Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš“ CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 -2020.

 
Místo: Krkonošské centrum enviromentálního vzdělávání Krtek Správy KRNAP, Vrchlabí
 

Termín: 15. 10. 2019 od 13:30 hodin
 

Program: Virtuální stezka – výběr přihlášených subjektů, rozsah popisu, fotodokumentace subjektů, mapový podklad pro tištěnou verzi


Organizační pokyny k další práci.

 

Zaproszenie na spotkanie robocze partnerów projektu w ramach projektu

„Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonosz“ CZ.11.2.45 / 0.0 / 0.0 / 18_029 / 0001827 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg VA Czechy – Polska 2014-2020.

Miejsce: Karkonoskie Centrum Wychowania Ekologicznego – Krtek Dyrekcja KRNAP,

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 

Termin: 15. 10. 2019 r. o godz. 13:30

Program: Wirtualny Szlak – wybór zarejestrowanych przedmiotów, zakres opisu, dokumentacja fotograficzna przedmiotów, tło mapy dla wersji drukowanej

Instrukcje organizacyjne do dalszej pracy.


RNDr. Miroslava Chaloupská
Krkonoše – svazek měst a obcí

chaloupskamirka@muvrchlabi.cz +420 603 269 460

Přílohy aktuality

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.