Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Pozvánka na veřejné projednání a schválení Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše.

04.05.2020

Zpracování Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše v roce 2012 představovalo výchozí krok pro nastavení systému strategického plánování rozvoje regionu (tedy celého území Krkonoš). Po 5ti letech od jeho zpracování lze potvrdit, že realizace tohoto strategického plánu je úspěšná a ISRRK představuje "živý" dokument, využívaný při řízení rozvoje regionu a města obcí, které jsou členy svazku. Původní strategický dokument ISRRK byl zpracován pro období let 2013 až 2020 a dokument je potřeba aktualizovat. 

Hlavní důvody pro jeho aktualizaci:
  • ISRRK se osvědčil jako hlavní strategický dokument Svazku i regionu Krkonoše jako celku, je přijímán a akceptován všemi hlavními aktéry v území a je proto vhodné ho využít i v následujícím období.
  • Nové potřeby aktérů v území, především se jedná o větší důraz na rozvoj veřejné dopravy v území (železniční doprava - zachování provozu na železniční trati č. 042 Martinice - Rokytnice nad Jizerou a další rozvoj této trati s cílem propojení této trati do Kořenova; autobusová doprava - provoz Krkonošských cyklobusů). ISRRK by se měl výrazněji zaměřit na oblast veřejné dopravy. 
  • Změněné podmínky na nadregionální i celonárodní úrovni. Jedná se např. o pokračující výstavbu dálnice D11, kdy stavba posledního úseku č. 1109 Trutnov - st. hranice bude zahájena v roce 2019

Zpracovávaná Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše se skládá z těchto dílčích výstupů/kroků:

  • Situační analýza,
  • Vyhodnocení názorů místních aktérů,
  • SWOT analýza,
  • Návrhová část,
  • Implementační část,
  • Akční plán a zásobník projektů na nejbližší 2 roky

 

Pozvánku a samotný dokument Aktualizace naleznete v příloze.

Jednání se uskuteční 5. června 2020 od 9,00 v budově Zámku ve Vrchlabí, v případě zájmu potvrďte svoji účast na email sulcovaeva@muvrchlabi.cz

Dokument je zpracován v rámci projektu "Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše", registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_­058/0007395, realizovaném v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa a spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Přílohy aktuality

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.