Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Setkání pracovní skupiny projektových partnerů

Setkání pracovní skupiny projektových partnerů

30.10.2017

Ve dnech 26. a 27.10.2017 se v rámci projektu „Síť hospodářského rozvoje Česko-polského příhraničí CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071“ uskutečnilo setkání pracovní skupiny projektových partnerů.

 

Účastníci:

  • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Krkonoše – svazek měst a obcí
  • Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
  • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
  • Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
  • Izba Gospodarcza „Ślask“
  • Mgr. Helena Jankowska – tlumočnice

 

Program 26.10.2017

 

Setkání pracovní skupiny projektových partnerů započalo příjezdem do prostor zámku Wojanów a následným ubytováním. Po obědě proběhl přesun do konferenčních prostor, kde došlo k nejdůležitější části tohoto setkání.

 

Úvodem proběhla prezentace vedoucího partnera KARR S.A., zabývající se nejdůležitějšími akcemi, které se uskutečnily během 1. monitorovacího období projektu (01.01. – 30.06.2017).

 

Došlo též ke stanovení termínů dalších takovýchto setkání pracovní skupiny, které budou jednotliví partneři pořádat, a to zhruba následovně:

 

Izba Gospodarcza „Ślask“: konec února 2018

Krkonoše – svazek měst a obcí: konec března 2018, dvoudenní setkání

KHK HK: květen 2018

Świdnica: 1. týden v červnu 2018

OHK Jablonec: říjen 2018

KARR S.A.: listopad 2018

 

Po přestávce na kávu byl nedílnou součástí tohoto jednání prostor na připomínky v rámci programu ISKP14+. Diskutovalo se o problémech spojených s chodem programu za účelem usnadnění práce, v případě vyúčtování jednotlivých monitorovacích období pak proběhla diskuse a prostor na dotazy, aby bylo možné vyvarovat se případným nedostatkům a podávat tak kontrolorovi bezproblémové hlášení. V případě vyplňování indikátorů a jednotlivých hlášení v rámci programu jsou partneři povinni tyto zprávy dochovávat též v elektronické podobě mimo prostředí programu ISKP14+ - takové dokumenty následně obdrží vedoucí partner projektu pro případnou konzultaci s kontrolory.

 

Během každého monitorovacího období jsou partneři povinni vést evidenci zúčastněných subjektů v rámci jednotlivých akcí tak, aby bylo možné podávat vedoucímu partneru projektu průběžná statistická hlášení.

 

Závěrem programu tohoto dne byla konzultace projektových partnerů spojená s pracovní večeří za účelem zlepšení přípravy jednotlivých plánovaných akcí.

 

Program 27.10.2017

 

Po snídani pokračovalo zasedání v konferenčních prostorech. Byl projednán časový harmonogram jednotlivých akcí na rok 2018 a partneři projektu měli možnost požádat své kolegy o asistenci v rámci oslovení podnikatelských subjektů tak, aby byla zajištěna dostatečná účast a akce tak měly požadovaný efekt.

 

Po krátké přestávce na kávu se projektoví partneři přesunuli k tématu vzájemné koordinace a lepší informovanosti,  aby bylo možné zajistit co nejúčinnější dopad projektu na oblast česko-polského příhraničí. Akce byla zakončena obědem, během kterého měli projektoví partneři možnost získat cenné kontakty a reference.

 

Informace o projektu, další akce v rámci projektu

Přílohy aktuality

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.