Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Setkání tematických pracovních skupin „Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše.“

02.01.2013

Setkání tematických pracovních skupin „Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše.“

Motto: „Krkonoše jedinečné navenek, přátelské uvnitř.“

V průběhu měsíce prosince 2012 se uskutečnilo pět tematických pracovních skupin, kde zástupci odborné veřejnosti navrhli a odsouhlasili hlavní příčiny problémů regionu Krkonoše v rámci svého problematického okruhu. Nad těmito problémovými příčinami budou pracovní skupiny opět v měsíci lednu 2013 vytvářet kroky a návrhy opatření společně se zpracovatelskou firmou SPF Group v.o.s. Tato opatření budou nedílnou součásti návrhové části ISRR.

Okruhy problematických oblastí:

  • Ekonomika a lidské zdroje
  • Sociální soudržnost a veřejné služby
  • Doprava a dopravní dostupnost
  • Životní prostředí a přírodní zdroje
  • Cestovní ruch

Problematické okruhy byly výstupem SWOT analýzy, která je součástí analytické části „Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.