Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Stavbou roku se stal klášter v Hostinném

Stavbou roku se stal klášter v Hostinném

10.10.2012

Pět nejlepších staveb bez rozlišení pořadí, z toho tři rekonstrukce. To je výsledek soutěže Stavba roku, která je součástí již 6. ročníku Dnů stavitelství a architektury, organizovaných SIA ČR - Radou výstavby.

Ceny nejlepším byly předány ve čtvrtek 4. října večer v Senátu Parlamentu České republiky. Vedle pěti titulů Stavba roku převzali ocenění autoři i dalších staveb, a to Cenu předsedy Senátu ČR, Cenu primátora hl. m. Prahy a Cenu veřejnosti. Ta se tentokrát shodla s odbornou porotou, protože i zde byla úspěšná rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném.

Celkem se do letošního ročníku, který hodnotil nejlepší stavby realizované na území České republiky od června roku 2011 do května roku 2012, přihlásilo 53 staveb, z nichž vzešlo 15 nominovaných.

"Je to úctyhodné množství, když si uvědomíme, že poslední čtyři roky se naše stavebnictví potýká s poklesem, a to nejen v bytové výstavbě," zdůraznila Petra Gernerová za organizátory Dnů stavebnictví a architektury.

Letos je to již po dvacáté, co získaly nejlepší stavby prestižní ocenění Stavba roku. V soutěži se nerozlišuje finanční objem stavby ani její druh, důležitá je především kvalita architektonického řešení a dokončených prací.

 

Rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Autor: Libor Sommer

Investor: Město Hostinné

Projektant: Jan Chaloupský

Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jan Chaloupský

Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jaroslav Heran, Jan Vachutka

Dodavatel: Metrostav a.s.

 

Titul Stavba roku 2012 byl udělen za příkladnou rekonstrukci ojedinělého raně barokního objektu se zřetelem k významné roli při rozvíjení historické identity sídla.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.