Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Strategická spolupráce v Krkonoších

23.09.2013

Hlavní aktéři v území už jsou srozuměni s tím, že Krkonošští mají, jako jedni z prvních v ČR, unikátní dokument Integrovanou strategii regionálního rozvoje. Nyní jsou s ní seznamováni  představitelé významných institucí. Systematicky se v jednáních postupuje tak, aby byla Strategie oficiálně vkomponována do krajských a vládních rozvojových materiálů. Proto Řídící skupina pro rozvoj regionu Krkonoše ve svém kruhu přivítala další významné hosty a podnikatele. Na jednání dorazil i JUDr. Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Předseda Svazku Krkonoše Jan Sobotka zrekapituloval tvůrčí proces, který provázel vznik Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš, schválené Valnou hromadou dne 4. 6. 2013 a dodal: „Krkonošští se systematicky snaží o implementaci dokumentu, který se má v Libereckém i Královéhradeckém kraji stát důležitým podkladem pro tvorbu krajských strategií. Dnes už je zřejmé, že je Strategie tímto klíčovým materiálem skutečně uznána. Byli jsme díky tomuto dokumentu osloveni oběma kraji k partnerství v oblasti příprav krajských strategií.Vytipováno je několik zásadních bodů, na které bude, jako na prioritu regionu, soustředěna veškerá pozornost. Jedním z nich je urychlení prací na projektových přípravách české dálnice D11 s návazností na dálnici v Polsku S3, kterou má jako TransEvropskou osu protínající ČR a Polsko až k Baltu v zorném úhlu také Evropská unie. Dálnice by výrazným způsobem přispěla k lepší dostupnosti nejenom Krkonoš.“ Jak doplnil Jiří Vancl: „ ... je to proces, který je třeba cíleně posouvat dopředu. Tak je naděje ho celkově urychlit.“

K diskusi se připojil Dr. Miroslav Jansta, předseda ČUS, který uvedl: „Převzal jsem do správy upadající organizaci ČSTV. Mým úkolem je dobře spravovat její majetek, napomáhat rozvoji sportu a podnikatelům, kteří se tomuto resortu věnují. Svoji úlohu vidím v jednání s nejvyššími představiteli Českého státu, s pomocí vynaloženou k rozvoji infrastruktury, která řeší sjezdové a běžecké lyžování. Vnímám potřebu o tom společně hovořit. Chci znát všechny úhly pohledu aktérů v Krkonoších, mám zájem spolupracovat a jsem otevřen vašim názorům,“ shrnul M. Jansta a doporučil: „Máte společně dobře nakročeno. Musíte se ve jménu Krkonoš aktivně stavět,“ ukončil vstřícnou řeč nejvyšší představitel ČUS M. Jansta.

Krkonošští si díky tomuto postoji slibují jednotný postup při zásadních a nutných krocích rozvoje Krkonoš. 
 

 

Září 2013, Dáša Palátková

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.