Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Svazek Krkonoše zmapuje „oživené“ území a uchopí otěže propagace možností

24.04.2020

Destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí je dvacet let užitečným nástrojem podpory turismu. Jako koordinátor řady veřejně prospěšných projektů má aktuálně šanci v této době napomoci vzkříšení domácího cestovního ruchu v území. Jak?

 

K tomu jeho předseda Jan Sobotka přibližuje konkrétní kroky: “V průběhu koronavirové pandemie se turismus dostal na bod mrazu. Problém však je, že i po dobrém zvládnutí situace se možná v dosavadní nabídce služeb, které byly donedávna samozřejmé a nepostradatelné, ledasco změní. Dá se předpokládat, že např. nepojede tolik linek autobusů, jak jsme byli zvyklí, nebude otevřena některá restaurace, je možné, že nebude provozovat penzion, občerstvovací stánek, či jiné služby v místech, které máme roky zažité. Musíme se s předstihem dovědět o tom, co funguje, co a jak je v území jiné. Stávající změny je třeba monitorovat, zpracovat a informovat turisty. Právě k tomu zacílí Svazek Krkonoše. Zmapuje možnosti cílů výletů, dovolených i služeb a vytvoří ucelené nabídky.

 Projekt Neznámé Krkonoše, jehož realizace je shodou okolností ve finálních přípravách, veřejnosti doporučí kompletní výlety propojující méně známá, přesto zajímavá místa, včetně související fungující infrastruktury. Turisté se musí dovědět, kde se mohou občerstvit, odpočinout si, případně se ubytovat, nebo zda-li musí zabalit do batohu větší svačinu a počítat s kilometry v nohou bez možnosti veřejné dopravy. Chceme pozvat lidi do území, ale nesmíme je dostat do složité situace, zvláště pocestují-li s dětmi.“

 

K představení projektu Neznáme Krkonoše ředitelka Svazku Eva Šulcová blíže specifikuje: „K realizaci projektu nás přivedla myšlenka nabídnout turistům alternativu k nejznámějším místům v Krkonoších, která jsou obzvláště v letních měsících velmi navštěvovaná až přetížená. Nejvyšší české pohoří netvoří jenom Sněžka, Pramen Labe nebo hřebenová Cesta česko-polského přátelství. Je regionem rozprostírajícím se jednak na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, ale i v dalších přilehlých a neméně krásných a přírodně bohatých lokalitách s místy, která mnozí neznají.“

„Destinační společnost Svazek Krkonoše není nezbytným přívažkem krajských rozpočtů,“ doplňuje Jan Sobotka. „Pro území Krkonoš může sehrát významnou roli z hlediska turismu právě v situaci, pokud zůstanou letos státní hranice uzavřené. Co se za uplynulých dvacet let naučil a umí, zúročí v koordinaci a propagaci domácího cestovního ruchu, který bude v tuzemsku tuto sezonu nosný.“

 

Podle slov Jana Sobotky, by měl v rámci certifikované destinační společnosti Svazek Krkonoše zřídit platformu s podnikateli, užitečnou ke vzájemné spolupráci i ke zpětné vazbě. Doposud Svazek do jisté míry spolupracuje s partnery-členy Fondu cestovního ruchu, ale v rámci platformy jde i o ty ostatní. Díky nim získá další cenné informace pro zlepšení systémové práce. Navíc platforma bude určovat nasměrování určité výše finančních prostředků do konkrétních oblastí zájmu. Její rozhodnutí následně Rada ani Valná hromada Svazku nezmění.

Abychom poptávku veřejnosti rozhýbali, propojili a koordinovali, nabízíme za Svazek Krkonoše komunikaci se všemi subjekty, jinak budeme mít problém všichni,“ vysvětluje dále Jan Sobotka: „Lidé potřebují víc než jenom hezkou procházku nebo malebné údolí. Chtějí i služby, hospodu, parkování, naučnou stezku, aj. Je třeba nabídnout takové, které lákají. 

Veřejný sektor může investovat do rizikovějších věcí, které sice nejsou rentabilní, tedy utratit za něco, co se zdá na první pohled zbytečné. Ale opak je pravdou. Pro oslabený cestovní ruch může být dobrým restartem právě rozšířená nabídka, která může lokalitě výrazně napomoci. Jinak řečeno, uchopme stávající situaci jako příležitost k tomu, abychom území dovybavili. Riskněme vložit veřejné peníze do zařízení turistické infrastruktury, která přinese „bonusy něčeho navíc“, co by jednotlivci svými investicemi nezvládli, a tak podpoříme větší a trvalejší návštěvnost regionu. A když bude dostatečné množství hostů, bude to ku prospěchu všech. Existují konkrétní projekty, které by mohly obnovit zájem a v té souvislosti mě napadá pozitivní příklad plánované stavby vrchlabského krytého bazénu,“ konkretizoval J. Sobotka.  

 

Destinační společnost Svazek Krkonoše vytvoří součinnost k tomu, aby se domácí turista cítil v Krkonoších jistě a dobře, a poskytne kompletní informace o tipech na výlety, dovolené, i nabídkách souvisejících služeb,“ uzavřel výčet Jan Sobotka.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.