Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Tisková Zpráva

12.04.2019

Krkonoše – svazek měst a obcí získal finanční prostředky na realizaci projektu

"Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš," realizovaném v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (1. 3. 2019 – 28. 2. 2021), CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827“. Bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Miroslava Chaloupská ze Svazku Krkonoše a koordinátorka mezinárodního projektu upřesnila: „Obsah bude realizován v období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021. Celkový rozpočet je vyčíslen na 290 610,85 EUR. Z toho tvoří dotace 85% od Evropského fondu pro regionální rozvoj 247 019,22 EUR a 5% Národní veřejné financování 7 702,34 EUR.

Partnery jsou Krkonošská regionální rozvojová agentura, a.s. z polské Jelení Hory s rozpočtem 136 564 EUR, www.karr.pl, Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou s rozpočtem 88 643,60 EUR, www.ohkjablonec.cz a Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí, s rozpočtem 65 403,25 EUR, www.rozvoj.krkonose.eu. 

Cílem projektu je mj. vytvořit turistickou trasu procházející polsko-českým příhraničím, spojující místa výroby regionálních potravinářských a originálních tradičních výrobců, kteří provádějí prezentace svého řemesla. Umožní zájemcům nahlédnout do zákulisí výroby a seznámit se s regionem a jeho obyvateli prostřednictvím nevšedního zážitku. Trasa bude přístupná široká veřejnosti celoročně.

Výstavy regionálních produktů, prezentace řemesel, řemeslné dílny, vystoupení regionálních souborů, aj. podpoří návštěvnost nových či méně frekventovaných míst, obohatí programovou nabídku a tím uleví již přeplněným destinacím a přispějí k prodloužení turistické sezony na obou stranách Krkonoš.

Součástí projektu je dále např. pořádání seminářů pro průvodce a pracovníky v cestovním ruchu, organizace studijních cest, účast na veletrzích cestovního ruchu ve Wroclawi, v Hradci Králové, Štětíně a Plzni, ale i propagace regionu nejenom online reklamou, ale např. i výrobou zajímavých reklamních předmětů,“ zrekapitulovala M. Chaloupská.

 

 

Duben 2019. D.Palátková

 

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.