Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Tisková zpráva - Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu  Krkonoš, Jelenohorské kotliny a Jizerských hor

Tisková zpráva - Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Krkonoš, Jelenohorské kotliny a Jizerských hor

04.11.2019

Krkonoše - svazek měst a obcí, ve spolupráci s Krkonošskou regionální rozvojovou agenturou, a.s. v Jelení Hoře a Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou,  realizuje Projekt "Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš" CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827, je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 -2020.

 

Vzniká virtuální mapa výrobců a řemeslníků   

 

Součástí projektu byla dvoudenní studijní cesta do východních Krkonoš ve dnech 22. - 23. 10. 2019 pro pracovníky informačních center, recepcí hotelů a penzionů i průvodců, s cílem osobní návštěvy šikovných lidí.

K tomu Miroslava Chaloupská ze Svazku Krkonoše, která se projektu jako koordinátorka věnuje, doplnila: „Protože vnímáme, že turisté mají chuť poznávat a zažívat tradice, že je život místních obyvatel regionu, kde tráví dovolenou zajímá, vycházíme jim vstříc. Výstupem snažení bude virtuální stezka, vydaná jak v tištěné podobě, tak elektronické podobě, umístěná na webových stránkách projektu a všech partnerů.

Stane se nezávazným průvodcem po regionálních výrobcích, řemeslnících, technických památkách. Virtuální stezka je rozdělena do pěti oblastí: 1. Sklářské a bižuterní firmy, 2. Tradiční řemesla vč. keramiky, 3. Výroba potravin a nápojů, 4. Technické památky, 5. Kultura, sport i zdraví.

V zimním období je složitější cestování, ale v okamžiku, kdy bude virtuální stezka zveřejněna, bude jednodušší výrobce, po objednání termínu, navštívit a řemeslo si vyzkoušet.“

 

Cílem cesty bylo právě osobní poznání tradičních řemesel, návštěva výrobců, technických památek a sportovních atraktivit ve východních Krkonoších. Při exkursi jsme prohlédli jednak prostory pro veřejnost, ale také do sebe nasáli zápal a entusiasmus všech aktérů, kteří se do projektu zapojili.

 

Cestovat jsme začali v Jelení Hoře, kde k nám přistoupili do autobusu partneři z Polska. První den dopoledne jsme prohlédli vojenskou pevnost, resp. dělostřeleckou tvrz Stachelberg s blízkou rozhlednou Eliška nedaleko Žacléře. Po obědě jsme pokračovali exkursí do Muzea pod jasanem v Trutnově, kde jsme vyzkoušeli zpracování lnu a ovčí vlny. Odpoledne patřilo pěší turistice na Stezce v korunách stromů v Janských Lázních a večer exkurzi do výroby piva Fries v objektu Andula na Friesových boudách.

 

Další den dopoledne jsme měli možnost ochutnat kávu a nahlédnout do výrobny čokoládových pralinek v Trutnově v pražírně kávy firmy „Volkafe“. Pokračovali jsme v Rudníku ve firmě „Apicor“, specializující se na výrobu medoviny a dalších vynikajících likérů. Na odpoledne jsme se přemístili do Vrchlabí a absolvovali vycházku s průvodkyní po historicko-architektonicky zajímavých památkách města. Organizátor zajistil program, dopravu, stravu a ubytování, včetně tlumočníka.

 

Virtuální mapa výrobců, řemeslníků a šikovných lidí bude zpracována začátkem příštího roku. Během nadcházející zimní sezony bude umístěna na www.zaremeslem.cz a www.krkonose.eu

      Zpracovala: D. Palátková, Říjen 2019. Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a na facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

 

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.