Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Trutnov podpoří česko-polské podnikatelské vazby

Trutnov podpoří česko-polské podnikatelské vazby

12.11.2013

Město Trutnov má k polské Świdnici zase o trochu blíže. Tentokrát co se týká spolupráce na poli podpory podnikání. Ambiciózní projekt „Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání“ získal dne 5. 11. 2013 rozhodnutím Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 zelenou k realizaci a bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. První velkou akcí konanou v Trutnově bude 27. ledna 2014 česko-polská konference na vysoce aktuální téma Doprava a dopravní infrastruktura v česko-polském příhraničí a zúčastní se jí zástupci nejvyšších státních úřadů a velvyslanectví obou zemí, představitelé samospráv a samozřejmě místních podniků. „Jednou z hlavních priorit veřejné správy a zároveň mým osobním posláním je podpora podnikání, a to i mezi příhraničními oblastmi,“ říká Ivan Adamec, starosta Trutnova a poslanec Parlamentu ČR. „Nastartování spolupráce mezi místní samosprávou a místními podniky na obou stranách hranice zvýší důvěru v region a zároveň sníží riziko v podnikatelských aktivitách,“ vysvětluje Adamec a dodává, že očekává i hmatatelné výsledky v podobě nových pracovních míst nebo přílivu nových investorů. 

Díky projektu „Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání“ bude otevřeno i informační místo pro podnikatele a širokou veřejnost přímo v Trutnově. Všechny aktivity by měly směřovat ke zvýšení konkurenceschopnosti firem působících na Trutnovsku. Zároveň bude vydán Průvodce podnikáním na Trutnovsku a ve Świdnici. „Vzhledem k rozdílné legislativě v obou zemích při zakládání firmy, celních předpisech či daňových zákonech ocení informační místo začínající podnikatelé nebo zájemci o zahraniční expanzi,“ doplňuje Veronika Svobodová, tisková mluvčí Trutnova. Aktivity projektu se budou uskutečňovat rovnoměrně po obou stranách hranice a vzájemně se budou doplňovat. Projekt bude trvat 19 měsíců a během této doby se uskuteční minimálně šest setkání českých a polských partnerů. 

„Každá aktivita, která podporuje podnikání na místní úrovni, je důležitá. Podpora expanze do zahraničí, byť jde o blízké pohraničí, je ještě důležitější,“ říká Libor Pavlíček, MBA ze společnosti STEP Trutnov, která se zabývá výrobou a dodávkami tepelných a energetických zařízení. „I menší společnosti si uvědomí, že není nutné se spoléhat pouze na domácí trh, ale lze své služby nabízet i v zahraničí. Ostatně postupující integrace v rámci Evropy tento proces jednoznačně podporuje,“ kladně vítá novou regionální aktivitu Ing. Jan Kranát a dodává, že konkrétně pro jeho společnost Autostyl to bude znamenat možnost zanalyzovat potenciální trh. 

Celkový rozpočet města Trutnova na tento projekt činí 1,5 milionu korun, z toho však město díky přiznané dotaci zaplatí ze svého jenom 10 %. Świdnica podpoří polské aktivity částkou 1 302 125 Kč a i zde bude většina hrazena z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt „Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání“ bude probíhat od listopadu 2013 do května 2015.  

 

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.