Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

TZ Správy KRNAP - Žádosti o finanční příspěvek na péči o louky z PPK v roce 2020

23.03.2020

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vrchlabí 23. března 2020

Žádosti o finanční příspěvek na péči o louky z Programu péče o krajinu v roce 2020

I v letošním roce bude možné zažádat o finanční příspěvek na péči o botanicky cenné travní porosty z Programu péče o krajinu. Příspěvek je možné obdržet na luční porosty o výměře 0,4 až 5 ha. Uzávěrka příjmu všech žádostí je 31. května. 

Příspěvek je poskytnut na obhospodařovanou plochu travního porostu, jehož výměra je stanovena na základě zákresu do geografického systému (podkladových map) na Správě KRNAP. Žadatelé, kterým byl přiznán příspěvek v loňském roce, obdrží předvyplněné formuláře se zákresem do mapy poštou či e-mailem. Ti tento formulář zkontrolují, podepíší a zašlou zpět na Správu KRNAP. V případě nejasností či nepřesností je nutné kontaktovat odpovědného pracovníka. Všichni stávající žadatelé by měli své formuláře obdržet do konce dubna.

Úplně noví žadatelé musí nejdříve navštívit Správu KRNAP, kde udělají s odpovědným pracovníkem zákres obhospodařované plochy, na kterou budou žádat o příspěvek. Příjem nových žadatelů je od 1. dubna do 31. května. Na osobní schůzce je nutno se předem domluvit, a to telefonicky nebo e-mailem.

Výše příspěvku na posekané a sklizené pozemky bude určena jako podíl přidělených finančních prostředků a počtu hektarů travních porostů, zjištěných na základě přijatých žádostí. 

Podrobnější informace jsou uvedeny v "Podmínkách pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásmazveřejněných na webových stránkách https://www.krnap.cz/uredni-deska/.

 

Pěkný den
Radek Drahný, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností
Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, gsm: +420 737 209 900, e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz, www.facebook.com/spravakrnap

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.