Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Uplynulý rok byl ve znamení rekordních investic Libereckého kraje

Uplynulý rok byl ve znamení rekordních investic Libereckého kraje

25.01.2016

Rok 2015 byl rokem desítek realizovaných projektů v nebývale vysokých finančních částkách. Liberecký kraj investoval nejvíce peněz ve své historii do celkem 145 projektů v konečné výši téměř 2 miliard korun. Nejvýznamnější investiční akcí je otevření Lůžkového hospice Libereckého kraje. Dalšími důležitými počiny kraje je výstavba objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením ve Cvikově a Novém Boru, opravy krajských silnic nebo zateplování a rekonstrukce škol.

„Libereckým krajem bylo celkem realizováno 145 investičních projektů z toho 107 v hodnotě nad
1 mil. Kč a 37 v hodnotě nad 10 mil. Kč. Celkové kapitálové výdaje za rok 2015 dosáhnou rekordní částky cca 1,9 mld. Kč a to současně při kladném hospodářském výsledku Libereckého kraje (cca + 350 mil. Kč) a při dalším snížení zděděného dluhu o 112 mil. Kč,“ 
sdělil ekonomický náměstek Libereckého kraje Marek Pieter.

Lůžkový hospic Libereckého kraje, nejvýznamnější investiční počin za zhruba 109 mil. Kč, byl dokončen a slavnostně otevřen v lednu tohoto roku. Rekonstrukce a přístavba bývalého sirotčince na lůžkový hospic včetně vnitřního vybavení byla spolufinancována Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Další významným projektem za více než 54 mil. Kč financovaným z operačního programu byla výstavba a vybavení čtyř domovů v Novém Boru a ve Cvikově pro osoby se zdravotním postižením.

„Výsledkem vhodně zaměřených investic je i zlepšení tepelně technických vlastností škol zřizovaných Libereckým krajem,“ říká náměstek Pieter. I tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. „V roce 2015 byla zateplena Střední škola gastronomie a služeb v Liberci, a to jednak pavilony C, D, E, F a dále budovy pro praktickou výuku CENTRUM za necelých 30 mil. Kč, Gymnázium v České Lípě „Ponorka“ za 19 mil. Kč. Také Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu za 17 mil. Kč, Střední škola strojní, stavební a dopravní – budova A za necelých 10 mil. Kč,“ upřesňuje Pieter.

Díky investicím Libereckého kraje ve výši 15,5 mil. korun se podařilo vylepšit vnitřní prostory Gymnázia a Střední odborné školy v Jilemnici. V minulém roce byla rovněž dokončena celková rekonstrukce krytiny střešního pláště Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za téměř 23 mil. Kč.

„Možnost finančně zvládnout takový objem investic je dána především odpovědným hospodařením Libereckého kraje, realizací mnoha opatření snižujících provozní výdaje, využíváním elektronických nástrojů pro dosažení nejvýhodnějších cen, kvalitním týmem vybraných lidí – zaměstnanců krajského úřadu a také čerpáním dotací ze státních a evropských dotačních titulů, jejichž výše v loňském roce přesahovala 800 mil. Kč,“ doplnil Marek Pieter.

Na opravy a rekonstrukce krajských silnic bylo v roce 2015 investováno cca 1,1 mld. Kč. Po pěti letech od ničivých povodní se podařilo definitivně odstranit všechny škody, neboť byly konečně dokončeny opravy silnic II/592 v Chrastavě a Nové Vsi a silnice II/290 ve Frýdlantu a v Raspenavě. Téměř 430 mil korun, ze kterých byly opraveny silnice v Zásadě, Starých Splavech, Rváčově a Syřenově, bylo čerpáno z regionálního operačního programu. Dotacemi ze Státního fondu dopravní infrastruktury bylo financováno celkem 37 projektů za cca 235 mil. Kč, konkrétně III/29022 Bedřichov – Hrabětice, II/278 Osečná III/28721 Malá Skála – Sněhov. Současně byla dokončena rekonstrukce silnice II/293 a II/295 ve Studenci, která slouží jako hlavní přístupová trasa do Krkonoš a do průmyslové zóny ve Vrchlabí.

Mgr. Fulková Andrea

http://www.kraj-lbc.cz/Uplynuly-rok-byl-ve-znameni-rekordnich-investic-Libereckeho-kraje--n338896.htm


[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.