Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

V Jelení Hoře byl představen krkonošský rozvojový materiál

22.07.2013

Dokončená a schválená Integrovaná strategie regionálního rozvoje (ISRR) Krkonoš je  prvopočátkem klikaté a trnité cesty, na kterou se vydali její zadavatelé - členové Rady Svazku a představitelé Krkonoš - svazku měst a obcí. Právě nyní totiž byla započata další důležitá etapa práce úzce související se Strategií. Je nazvána „implementací“ a zadavatelé ji považují za nejdůležitější. Předseda Svazku Krkonoše Jan Sobotka upřesnil: „Podařilo se nám sdělit hlavním aktérům, že máme jako jedni z prvních v ČR unikátní dokument regionálního rozvoje a oni ho respektují. Implementujeme, resp. systematicky v jednáních postupujeme tak, aby byla Strategie oficiálně vkomponována do krajských a vládních rozvojových materiálů. Otevřeně na všech důležitých místech sdělujeme, že hodně pracujeme a musíme naplnit, co jsme si vytkli.“

 

Tak jsou postupně s obsahem ISRR Krkonoše osobně seznamováni představitelé ministerstev, krajských úřadů a dalších politických i ekonomických subjektů. V té souvislosti je nutná i mezinárodní podpora a spolupráce. Proto s dokončenou ISRR Krkonoše Jan Sobotka, Jiří Vancl a Kamila Hlinková, jako představitelé Svazku Krkonoše, vycestovali na zasedání s polskými partnery do Jelení Hory. Setkání koordinoval Grzegorz Rychter, předseda Krkonošské regionální rozvojové agentury Jelenia Góra, specializující se na Společné polsko-české projekty. I zde její obsah a smysl podrobně představili. Na otázku s jakým cílem se zasedání uskutečnilo Jan Sobotka odpověděl: “Je nám jasné, že po obou stranách nejvyšších českých hor jedna Strategie pravděpodobně nevznikne. Chceme však mít nějaký strategický plán mezi Dolnoslezským vojvodstvím a oběma kraji na jejichž území se Krkonoše nachází. Chceme s polskými partnery definovat „TEZE“, jejichž obsah bude společný a prospěšný oběma stranám pohoří. V tuto chvíli se musíme důkladně zamyslet co a jak formulovat. Prvoplánově se pro obě strany jeví jako nejdůležitější vybudování rychlostních komunikací R11 a S3.“

   

Dosavadní postoj českého státu ohrožuje realizaci investice na S3 v Polsku

Začátkem letošního roku Poláci avizovali aktuální stav příprav stavby dálnice S3 ve směru Legnica, Jawor, Paszowice, Bolków, Ptaszków, Kamienna Góra, Lubawka. Počítají s tím, že silniční síť bude na jejich území skutečně v dohledné době rozšířena. Naplánovali dálnici, sehnali na její realizaci peníze, zveřejnili termín dokončení rok 2015. Již začátkem t.r. připravovali stavební povolení a výběrová řízení. V Jelení Hoře však překvapivě uvedli, že nutně potřebují kladnou odezvu součinnosti a návaznosti propojení i z české strany. 

„Protnutí nejenom Krkonoš rychlostními komunikacemi, ale i části střední Evropy se jeví jako životně důležité nejenom pro oblast nejvyšších českých hor, ale další hospodářské prosperity podstatné části České republiky,“ shrnul Jan Sobotka a doplnil: Polská vláda je připravena realizovat projekt do konce roku 2015. Česká vláda chce dokončit druhou stranu do roku 2030. Naším cílem je zajistit kompromis a tím je propojení a tedy stavba komunikací na obou stranách s dokončením do konce r. 2020. Trasování rychlostních komunikací  je zatím bohužel na české a polské straně odlišné. Rychlostní komunikace R11 a S3 ve směru Hradec Králové – Lubawka, je pro Krkonoše a potažmo i Trutnov, jako druhé největší město kraje, základní páteř a otázka budoucího rozvoje.“

                  

Zatím nedoceněný význam TransEvropské cesty

„Úkolem pro českou i polskou stranu je aktivovat související jednání na nejvyšší úrovni. Byli bychom neradi, aby se názor na dálniční propojení stával předmětem hovoru v závislosti na aktuální politické situaci v zemi. Pokud dálnice z Polska, která vede až k moři, nebude na české straně pokračovat, nemá smysl pro nás ani pro Poláky. Současná dostupnost obou lokalit je výsledkem deprese doby minulé. Jestli se podaří situaci změnit, výrazně se zvýší komfort prostupnosti značné části Evropy. Proto jsme si s polskými partnery ujasnili potřebu společného postupu a pomoci. Musíme být systematičtí, cílevědomí a nekompromisní,“ uzavřel J.Sobotka. 

 

Červenec 2013

Dáša Palátková

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.