Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Veřejné projednání rozvojové strategie

Veřejné projednání rozvojové strategie

03.12.2012

Tisková informace

Veřejné projednání rozvojové strategie

 

Motto: „Krkonoše jedinečné navenek, přátelské uvnitř.“

 

Ve velké zasedací síni zámku ve Vrchlabí se sešli všichni ti, kteří se chtěli seznámit a diskutovat nad Integrovanou strategií rozvoje regionu Krkonoš, která vzniká pod taktovkou Řídící  skupiny Svazku Krkonoše. Jednání bylo svoláno s cílem, aby se zapojili všichni, kterým není lhostejná budoucnost území a chtějí, aby se region stal dobře spravovaným, vybaveným, tvůrčím, z hlediska přírodního prostředí zůstal stále zeleným a proto turisty trvale oblíbeným.

 

Na jednání zazněla řada podnětných názorů a připomínek. Předseda Svazku Krkonoše Jan Sobotka zrekapituloval genezi vývoje materiálu. Nastínil další postupné kroky jeho tvorby. Seznámil tak přítomné detailně s postupem prací a upozornil na možnost do tvůrčího procesu právě v tuto chvíli aktivně vstoupit. Kromě odborných pracovníků, kteří hovořili z titulu svých funkcí, se do diskuse přihlásili i posluchači.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.