Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Výzva k programu Covid Sport III - Lyžařská střediska

11.02.2021

Na webu MPO ČR byla zveřejněna Výzva ke kompenzačnímu programu Covid Sport III – lyžařská střediska. Žádosti dle této Výzvy budou přijímány od pondělí 15.2.2021 od 9 hod. a bude možno je do systému vkládat až do 18.3.2021.

K textu Výzvy lze konstatovat následující:

  • Příjem žádostí od pondělí 15.2.2021 bude ve dvou variantách: (i) v případě otevření provozu LA od 15.2. kompenzace na 50 dnů uzavření (27.12.2020 – 14.2.2021), nebo (ii) když bude uzavření LA prodlouženo, kompenzace v plném rozsahu zimní sezóny v délce 103 dnů.
  • Ve druhém případě (žádost o 103 dnů kompenzace) je stanovena podmínka, že v případě, že vláda provoz LA v průběhu února umožní, bude pro výpočet kompenzace započítán jen příslušný adekvátní počet dnů uzavření LA (tedy 50 dnů do 14.2. + příslušný počet dnů v únoru). Nicméně nejpozději 28.2. bude v návaznosti na rozhodnutí vlády konstatováno, zda je, či není provoz LA umožněn, a bude tak definitivně rozhodnuto o kompenzaci celého objemu 103 dnů sezóny. 
  • Žadatel bude vše vkládat do informačního systému AIS, v němž se budou žádosti podávat (https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default).
  • Žadatel v systému vyplní počet lanovek a míst a systém vypočte automaticky denní výši sedačkového. Žadatel dále zadá hodnoty nákladů ze závěrek ponížené o nezpůsobilé náklady a systém sám vypočte denní kompenzaci jako onen 50% podíl na denních nákladech. Systém sám vybere tu nižší částku a označí ji jako konečnou denní kompenzaci. Příjemce dále vyplní v systému počet dní (tedy buď 50, nebo 103 dnů) a bude mu vypočtena celková dotace. Do příslušné kolonky ještě vyplní hodnotu podpory za souběžné Covid programy (zná jejich výši za prosinec a leden, předpokládá se, že za únor a březen nemá smysl ze souběžných programů čerpat), kterou systém sám odečte od vypočtené celkové dotace a vznikne finální částka k proplacení.
  • Zůstává v platnosti alokace ve výši 1 mld. Kč (což je dle odhadů na hranici dostatečnosti) a program je koncipován jako jednokolový, tedy žádosti jsou přijímány a administrovány v pořadí v jakém přišly, a tak jsou i vypláceny, a to až do vyčerpání alokované částky. Je tedy nanejvýš doporučitelné s podáním žádosti neváhat a podat ji co nejdříve.  
  • Stejně zůstávají základní parametry Výzvy - kompenzace danému subjektu je vyplácena dle nižšího ze dvou ukazatelů: 1. Sedačkovného a 2. Nákladové brzdy. Přičemž znovu opakujeme, že pro většinu LA bude vycházet jako nižší, a tedy směrodatná nákladová brzda, což je dáno tím, že byla nastavena ze strany MF ČR a na rozdíl od sedačkovného nebylo možno její výši navrhnout a ovlivnit.
  • Nákladová brzda je v základních principech nastavena tak, jak bylo avizováno v našich dřívějších sděleních. Podařilo se dopracovat zejména následující: do započitatelných nákladů se podařilo uplatnit většinu nákladových položek; k vyčíslení nákladů (i v případě odečtu za vedlejší činnosti jako je gastro, nebo půjčovna) postačí prohlášení statutárního zástupce žadatele a není potřeba auditor; vedlejší činnosti není nutno odečítat v případech, kdy průměrné náklady jsou nižší, než 5 mil. Kč; byly upřesněny možnosti kombinace s ostatními Covid programy, apod.

Více informací se dozvíte v příloze PDF a na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.