Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Žadatelům o dotace z EU otevře dveře Evropský dům

Žadatelům o dotace z EU otevře dveře Evropský dům

24.10.2014

Evropský dům bude vstupní branou pro žadatele a příjemce fondů EU, média a širokou veřejnost v období let 2014-2020,“ představuje podstatu projektu hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. „Samotná koncepce Evropského domu vznikla ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj s představiteli krajů České republiky a řídícími orgány operačních programů,“ pokračuje.

Podnět pro zřízení Evropského domu obdržel Královéhradecký kraj od náměstkyně ministryně MMR Ing. Kláry Dostálové. Královéhradecký kraj reagoval se zájmem o účast v programu. „Vytipovali jsme nemovitost vhodnou pro umístění Evropského domu. Je jí nová budova bývalého Ústavu hluchoněmých na adrese Pospíšilova 365, Hradec Králové. Objekt projde částečnou rekonstrukcí,“ uvádí k projektu hejtman Franc. Samotná rekonstrukce bude zahrnovat výměnu oken, opravu vodovodního rozvodu, opravu sociálního zařízení, drobné stavební úpravy, výstavbu nových parkovacích ploch a vytvoření jednotného vzhledu Evropského domu. Všechny tyto práce budou financovány z rozpočtu kraje.

Možnými účastníky projektu v Královéhradeckém kraji jsou Centrum pro regionální rozvoj (MMR), SFŽP – Státní fond životního prostředí České republiky (MŽP), Czechinvest (MPO), Eurocentrum (Úřad vlády) a instituce zaštítěné Královéhradeckým krajem, Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Centrum evropského projektování, a.s., Královéhradecký kraj – odbor grantů a dotací.

Mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Královéhradeckým krajem, bude uzavřena nájemní smlouva platná od roku 1. 1. 2015 do konce roku 2020. „V případě pronájmu uvolněných prostor bude platit ministerstvo kraji nájemné, které by za rok 2015 činilo cca 10,5 mil. Kč, v dalších letech 13,5 mil. Kč ročně, a to až do roku 2020,“ dodává hejtman Franc. Přitom předpokládané měsíční náklady na energie, opravy a úklid by se měly pohybovat okolo 3 milionů za rok.

Jedním z předpokladů realizace projektu je ukončení nájemních smluv a výpůjček nemovitostí organizacím, které budovu určenou pro Evropský dům v současnosti využívají a jejich přesun do náhradních prostor. Jedná se o Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, který se dočasně přesune do komerčních prostor na ulici Československé armády. Dále o Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením, které se přesune do zrekonstruovaných prostor ve Věkoších.

Dále zde sídlí příspěvkové organizace kraje – Pedagogicko-psychologická poradna KHK a Impuls HK, centrum podpory uměleckých aktivit. Poradna se po menších stavebních úpravách přesune do budovy Na Okrouhlíku (v současnosti je pronajata Správě nemovitostí Královéhradeckého kraje). Impuls najde prozatímní umístění v objektu na Brněnské ulici v Hradci Králové.

Autor: Ondřej Česák

 

Zdroj: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/zadatelum-o-dotace-z-eu-otevre-dvere-evropsky-dum-73917/

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.