Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Železniční doprava v Krkonoších nesmí „padnout“

01.06.2017

K tomu Jan Sobotka, předseda Krkonoš – svazku města a obcí, uvedl: „V celkové koncepci rozvoje regionu je důležitý náš nadhled. Ten jednoznačně signalizuje důležitost udržení stávající železniční cesty jak z pohledu dopravní obslužnosti, tak možností turistické nabídky. Všem nám je jasné, že se jedná o potenciál, který je třeba rozvíjet. Pokud ale Kraje nebudou  železnici podporovat, i když je v současné době ztrátová, přestane plnit svoji funkci a ztratí smysl úplně. A to nesmíme dopustit.“

Připomeňme, že železniční trať vede řadou krkonošských měst a obcí a spojuje je na polské v straně se Szklarskou Porebou, Jelení Horou, Lubawkou a vrací se zpět do Čech. K čemuž Jan Sobotka řekl: „Mezi Kořenovem a Rokytnicí nad Jizerou chybí zhruba desetikilometrový úsek, který byl v plánu již údajně za Rakouska-Uherska. Dnešním pohledem je dokončení tratě drahá záležitost, ale není nereálná. Pokud by časem nová trať vznikla, vytvořil by se tím uzavřený železniční okruh kolem českých i polských Krkonoš. A to je zásadní. Musíme zachovat stávající a do budoucna se snažit o dokončení propojení. Tím získá trať obrovský význam pro celé příhraniční území, jak pro turismus, tak dopravní obslužnost i s nákladní dopravou. Na takto vzniklou „páteř“ mohou navazovat další prvky veřejné dopravy, jako lanovky, elektrobusy, apod.“

K tématu Eva Zbrojová, starostka Harrachova, uvedla: „Příkladem je znovuobnovení provozu na úseku Harrachov– Jakuszyce – Szklarska Poręba Górna kde v současné době jezdí vlaky v sezoně každou hodinu a jsou hojně využívány jak turisty tak ostatními cestujícími. Železniční stanice Harrachov ožila i za přispění města, které okolí stanice postupně rekultivuje."

V té návaznosti J. Sobotka doplnil: „Trať je třeba doplnit dalšími vlakovými zastávkami. Budovy by mohly postupně přejít za symbolické ceny do majetku měst a obcí a ty by do nich mohly vdechnout nový život. Svazek Krkonoše může vydávat mapy se zpracovanými nabídkami turistických cílů na trase, a tak pomoci s propagací dopravy a podpořením zájmu o jízdy vlakem,“ konkretizoval J. Sobotka a ještě připomněl: „I město Vrchlabí už má vyhotovenu novou studii na využití a vylepšení stávajícího vlakového nádraží. Tak by mohla být postupně kultivována všechna nádraží na trati s cílem zatraktivnit místa, aby zase nastal důvod jezdit vlaky. Budeme postupovat krok po kroku a do myšlenky vtahovat širokou i odbornou veřejnost. Ekonomický smysl totiž nepřijde do té doby, dokud nebude železnice v Krkonoších řešena komplexně,“ uzavřel J. Sobotka.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.