Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Den spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou zaměřený na další rozvoj regionu po obou stranách hranice

24.04.2017

V pátek 21. dubna 2017 se od 10:00 v malé zasedací místnosti Městského úřadu ve Vrchlabí uskutečnilo jednání v rámci Dne spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou zaměřeného na další rozvoj krkonošského regionu po obou stranách hranice. Akce byla uskutečněna v rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071, realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Součástí programu bylo projednávání akčního plánu rozvoje regionu Krkonoše pro období 2017-2018, dále pak byly podány informace o realizaci dalších částí projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí". Účastníci se též mohli dozvědět více informací o projektu SMART CITY a při příležitosti této akce byl též projednán návrh postupu a opatření k zajištění dalšího fungování železniční dopravy v regionu a její propojení do Polska.

 

K aktualitě
Informace o projektu, další akce v rámci projektu

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.