Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Diskusní fórum pod vedením Mgr. Pavla Pichlera "Jak nastavit efektivní online marketingovou kampaň"

07.06.2017

V rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071" realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jsme uspořádali dne 06.06.2017 v prostorách Hotelu česká FARMA v Dolním Dvoře diskusní fórum pod vedením Mgr. Pavla Pichlera na téma "Jak nastavit efektivní online marketingovou kampaň". Školitel přizpůsobil školení podnikatelským subjektům.

 

K aktualitě

Zápis z akce

Informace o projektu, další akce v rámci projektu

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.