Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Diskusní fórum v oblasti marketingu na téma „Odliš se v cestovním ruchu"

10.05.2018

Ve čtvrtek 3. května 2018 se v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání Správy KRNAP ve Vrchlabí uskutečnilo diskuzní fórum v oblasti marketingu na téma „Odliš se v cestovním ruchu“.

Akce byla uskutečněna v rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071, realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Diskusní fórum bylo vedeno v duchu: Odlišit se dokážete, až pochopíte rozdíl mezi tím, co si myslíte, že lidi potřebují, o čem je budete přesvědčovat, že potřebují, a co opravdu potřebují.

Lektor ukázal směry, v kterých je možno se odlišit a co je standart. Kvalitu, kreativitu a širokou nabídku mají všichni. Nízká cena nepřiláká další zájemce. Musíme najít to nej, co nikdo jiný nemá: První, nejvyšší, nejhezčí, nejkrásnější výhled…

Je potřeba se držet tradic a na tom založit jednotnou propagaci a to všemi směry. Nemá cenu nabízet velké množství aktivit, ale výběr toho TOP. Ve velké nabídce se turista ztratí a nic si nevybere. V některých místech je to odbornost, která dělá propagaci a je pro lokalitu také jedinečná.

Při vytváření propagace je potřeba se zaměřit na konkrétní skupinu, kterou chceme oslovit. Komunikovat s ní, zjistiti její potřeby, představy a podle toho, za jejich pomoci vytvořit propagaci. Sama skupina nám pomůže s distribucí svými kanály, kterými mezi sebou komunikují.

Aktualita

Zápis z akce

Informace o projektu, další akce v rámci projektu

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.