Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Příležitosti v území

Hlavní vývojové trendy v ekonomice po r. 1989 se významně odrazily na současných strukturálních charakteristikách místní ekonomiky. V rámci analýzy ekonomické základny byly hodnoceny intenzita ekonomické aktivity, struktura podniků dle velikosti, právní formy a odvětvového zaměření a
doplňkově také vznik a zánik ekonomických subjektů v regionu. Na základě dostupných dat z ČSÚ bylo hodnoceno období od roku 2006. Data uvedená v tabulkách však nejsou zcela úplná, neboť řada ekonomických subjektů během statistického šetření blíže nespecifikovala základní informace (např. v tabulce týkající se počtu zaměstnanců je proto ve většině případů uvedena položka „neuvedeno“). Přesto se lze domnívat, že většina významných statistických podniků byla během šetření do statistik zahrnuta.


Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.