Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Brownfieldy a greenfieldy

Brownfield je nemovitost (pozemek nebo objekt), která se nachází na současně nebo v minulosti zastavěném území, není efektivně využívaná a je zanedbaná, případně i kontaminovaná. Jedná se o nemovitost, kterou nelze efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. Brownfield obvykle vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Problematiku lokalit, které lze označit jako brownfield, lze řešit buď obnovením jejich původní funkce, nebo nahrazením novým typem využití.

Brownfieldy Královéhradeckého kraje

Seznam v současné době volných brownfields v jednotlivých velkých městech Královéhradeckého kraje

Brownfieldy Libereckého kraje

 

Greenfield je urganistický termínoznačující území, které dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská půda nebo jde o ryze přírodní plochy. Termín greenfields není v české odborné terminologii příliš častý, běžně se užívá slovní spojení zelená louka (např. stavby na zelené louce).
[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.