Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Dopravní dostupnost a obslužnost

Doprava je jedním z důležitých faktorů socioekonomického rozvoje regionu. Kvalitní dopravní napojení na hlavní tahy a celková kvalita infrastruktury významně ovlivňuje kvalitu života obyvatel i atraktivitu regionu pro návštěvníky a případné investory.

V současné době zájmovým územím neprochází žádná dálnice ani rychlostní komunikace a jeho silniční dostupnost není příliš kvalitní. Nejbližší napojení na páteřní silniční síť poskytuje na západě silnice R10/R35 v Turnově a na východě dálnice D11 u Hradce Králové. Dálnice D11 (silnice R11) by v budoucnu (termín dokončení nelze odhadnout) měla propojit Prahu, Hradec Králové, Trutnov a polskou dálnici A4 u Lehnice (Legnica). Ani po dokončení dálnice po východním okraji území se jeho dostupnost plošně výrazně nezvýší, protože dvě ze čtyř hlavních okolních aglomerací (Praha a Liberecko včetně přilehlého německého pohraničí) zůstanou i nadále s krkonošskou oblastí nebo s její významnou částí propojeny nekvalitně. Zbývající dvě významné okolní aglomerace (Vratislav a Hradec Králové – Pardubice) pak budou lépe dostupné jen z východních částí Krkonoš. Vzhledem k charakteru území se nejvýrazněji projevuje absence kapacitní a rychlé spojovací komunikace vedená západovýchodním směrem po jeho jižním okraji, kde v současnosti existují dvě částečně paralelní silnice I/14 a I/16, které ovšem obě vykazují velké množství dopravních závad a pro tranzitní dopravu nejsou vhodné.

Železniční doprava není v regionu kvůli horskému masivu a sevřeným přírodně cenným říčním údolím příliš rozvinuta. Významnější železniční tratě se nacházejí na jižní straně území, ale svými parametry neodpovídají současným potřebám na rychlou přepravu mezi Krkonošemi a hlavními  nadregionálními centry Prahou, Hradcem Králové a Libercem. Poloha regionu vůči významným železničním koridorům je tak vyloženě periferní.

Nejbližší významná letiště se nacházejí v Praze a dále v Pardubicích a polské Vratislavi. Pražské letiště je od Krkonoš relativně daleko, obě bližší regionální letiště ve Vratislavi a Pardubicích zase zatím nabízejí pouze omezený rozsah letových destinací a jejich využití pro ekonomický rozvoj regionu je proto velmi slabé. Z hlediska využití v oblasti cestovního ruchu je však nutné konstatovat, že převážná část návštěvníků Krkonoš pochází z oblastí vzdálených do 400 kilometrů a letecká doprava tak představuje spíše prostředek pro výhledové získání dalších významných návštěvnických skupin (například ruských turistů).

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
13.01.2016Operační program Doprava 2014 - 2020, D11 HK - Smiřice, D11 Smiřice - Jaroměř (1.17 MB)
02.09.2015Platné jízdní řády veřejné dopravy v Libereckém kraji
  08.06.2015Jízdní řády v Královéhradeckém kraji
   21.05.2015Autobusová dopravní omezení v Královéhradeckém kraji
    14.04.2015Vlaková dopravní omezení v Královéhradeckém kraji
     07.04.2015Vše o veřejné dopravě v Libereckém kraji
      09.12.2014Dopravní obslužnost v Královéhradeckém kraji
       15.10.2014Aktuální uzavírky na silnicích v Krkonoších

        [ zpět ]

        Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.