Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Podpora malého a středního podnikání

Na podporu malého a středního podnikání je v regionu Krkonoše zaměřena Hospodářská Komora ČR, především její pobočky v Jablonci nad Nisou a Trutnově. Poskytují poradenské služby v otázkách související s podnikatelskou činností, informace o legislativě, novelizačních zákonů, norem, vyhlášek, předpisů z hospodářské i oborové činnosti podnikatelů.

Pokud máte dotazy k Vašemu již zaběhlému nebo teprve vznikajícímu podnikaní, kontaktujte specialisty, kteří Vám pomohou v řešení či rozhodování.

Jednatelství Jablonec nad Nisou

 www.ohkjablonec.cz

e-mail: info@ohkjablonec.cz

tel: 483 346 000

Jednatelství  Trutnov

khk-trutnov.webnode.cz

e-mail:  trutnov@komora-khk.cz

tel: 736 752 508

 


 

V regionu je poměrně vysoká podnikatelská aktivita (srovnatelná s úrovní v obou krajích, kde jsou hodnoty ovlivněny velkými centry), kterou lze vyjádřit počtem ekonomických subjektů na 100 obyvatel. Nejvyšší hodnoty dosahují obce vnitřních Krkonoš s vysokým podílem podnikatelské aktivity v cestovním ruchu, kde jsou tradičně ve vyšší míře zastoupeny OSVČ nebo malé firmy do 10 zaměstnanců. Vnitřní Krkonoše a rovněž spádová centra vykazují také nižší podíl drobných podnikatelů bez zaměstnanců ve srovnání s vnějšími Krkonošemi, což ukazuje na přítomnost relativně většího počtu malých a středních podniků (zejména v kategoriích 10 – 99 zaměstnanců). Ve struktuře regionální ekonomiky jsou obecně významně zastoupeny střední firmy (50-200 zaměstnanců – celkem 76 v r. 2011) a velké firmy s více než 200 zaměstnanci (celkem 17 podniků v r. 2011), což přispívá k celkové diverzitě ekonomiky a její větší odolnosti proti ekonomickým otřesům. Velké firmy jsou v převážné většině zaměřeny na strojírenskou výrobu a elektrotechnická odvětví se silnou vazbou na automobilový průmysl. V řešeném území jsou rovněž zřejmé tendence k posilování vlivu a koncentraci podniků v odvětvích výroby dopravních prostředků a elektrotechnických zařízení (Škoda Auto, TYKO atd.), oproti tomu je zřetelný útlum v textilním a oděvním průmyslu, ve kterém musela řada ekonomických subjektů svou činnost ukončit mimo jiné z důvodu dovozu levnějších výrobků ze zahraničí. Proměna odvětví je rovněž spojena se zahraniční kapitálovou účastí velkých firem.

 

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.