Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Zaměstnanost

Vývoj míry nezaměstnanosti ve vnitřních Krkonoších a ve spádových centrech od roku 2005 kopíruje hodnoty vývoje míry nezaměstnanosti v celém Česku až do července roku 2008. V oblasti vnějších Krkonoš panovala vyšší míra nezaměstnanosti, a to přibližně o 1,5 pct. bodu oproti republikovým hodnotám. Od roku 2008 došlo v souvislosti s globální hospodářskou krizí k výraznému nárůstu míry nezaměstnanosti (cca o 4–5 pct. bodů). Úroveň  nezaměstnanosti za celé území je v posledních dvou letech cca o 2 procentní body vyšší než celorepublikový průměr, přičemž ve vnějších Krkonoších i
nadále panuje méně příznivá situace než ve zbývajících částech zájmového území. Územní hodnocení míry nezaměstnanosti v celém regionu vykazuje výrazné rozdíly. Jednoznačně vyšší hodnoty lze identifikovat v severozápadní části území a dále na Žacléřsku, zatímco příznivé podmínky ohledně míry nezaměstnanosti panují ve střední části řešeného území západně od města Vrchlabí, které tvoří přirozené spádové centrum s vyšší koncentrací zaměstnavatelů a pracovních příležitostí.

Volná pracovní místa v regionu Krkonoše

 

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.