Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Regionální rozvoj

 

Tyto stránky jsou koncipovány pro podporu regionálního rozvoje specifického území oblasti Krkonoše a rovněž jako platforma pro otevřenou diskuzi umožňující sdílení názorů a zkušeností regionálního rozvoje této oblasti.

věcného hlediska pohled na region Krkonoše členíme do tří základních tematických oblastí, a to:

 • Trvale žijící obyvatele
 • Návštěvníci oblasti
 • Ochrana životního prostředí

K tomuto účelu byla založena v říjnu 2011 „Pracovní skupina pro integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše.eu“, která je hybnou silou v regionálním rozvoji regionu Krkonoše, a připravuje možnost pro toto území, k získání nemalých finančních prostředků v nadcházejícím novém plánovacím období EU 2014 – 2020.

Tato pracovní skupina čítá kolem 15 odborníků z různých kategorií úzce spjatých s rozvojovými cíly regionu.

Za trvale žijící obyvatele – jsou v pracovní skupině starostové měst a obcí regionu jak ze západní, východní, tak centrální oblasti Krkonoš.

Za návštěvníky – to jsou pracovníci Svazku měst a obcí Krkonoše, kteří patří mezi odborníky v cestovním ruchu v regionu Krkonoše již 12 let.

Za ochranu přírody jsou velice uznávanými specialisty v této skupině pracovníci Správy Krkonošského národního parku.

Projektová část a logistika je zajištěna pracovníky rozvojové agentury RDA (Regional Development Agency).

Patronát této skupiny drží ve svých rukou vedoucí pracovníci regionálního rozvoje Královéhradeckého a Libereckého kraje.

Území, které je řešeno, je určeno rozlohou 41 měst a obcí, které jsou sdruženy ve Svazku Krkonoše www.svazek.krkonose.eu. Dále do řešeného území spadá oblast podél komunikačních os směrem k Polské republice (hraniční přechod Královec/Lubawka a Harrachov/Jakuszyce) a směrem z podhůří k Nové Pace.

 6. 12. 2012

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Krkonoše společně hledají budoucnost rozvoje regionu

Zástupci Svazku měst a obcí Krkonoše, obcí centrálních východních i západních Krkonoš a Správy Krkonošského národního parku ustavili společný pracovní tým, jehož cílem je připravit zadání pro analýzu rozvojových možností širšího regionu Krkonoš a následně i Krkonošský integrovaný plán rozvoje (KIPR), zacílený na region národního parku a jeho ochranného pásma.

Poprvé se pracovní skupina sešla před 14 dny a příští týden ji čeká již druhé jednání. Do svého čela si zvolila předsedu Svazku měst a obcí Krkonoše, starostu Vrchlabí Jana Sobotku a jeho zástupcem ředitele Správy KRNAP Jana Hřebačku.

„Žijeme v unikátním prostředí nádherné a velmi cenné přírody národního parku, který je také evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000. To je naše bohatství, které musíme být schopni udržitelně využít. Je evidentní, že ekonomická krize zdaleka nekončí. Projevuje se to pochopitelně i v našem regionu a my chceme být připravení. Děláme maximum pro udržení stávajících zaměstnavatelů v regionu, ale chceme znát i další možné směry, kterými se region Krkonoš může vydat,“ říká předseda SMO Krkonoše Jan Sobotka.

„Není to sprint, příprava rozvojové analýzy i KIPR bude nějakou dobu trvat, ale jsem si jist, že bez jasné představy, z čeho mohou lidé v regionu žít, se neobejdeme,“ doplňuje Sobotku ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Klíčové bude znát rozvojové možnosti regionu před začátkem nového programovacího období Evropské unie, které začne v roce 2014,“ dodává Hřebačka.

14. 4. 2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zásadní úspěch tvůrců Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš (ISRRK)

„Koncem minulého roku byl Vládou ČR schválen dokument Politika územního rozvoje ČR, jako nejvyšší územně plánovací dokument ČR,“ uvedl J. Sobotka. “Kraji jsou doplňovány Zásady územního rozvoje. Dalšími dokumenty jsou Územně analytické podklady od ORP, z nichž vznikají Územní plány. Pro nás, jako tvůrce Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš, je úžasná zpráva, že její závěry budou použity do změn Zásad územního rozvoje obou krajů. To je absolutní úspěch. Tvořili jsme dokument s cílem, aby byl smysluplný, užitečný a žil dál svůj „život“ a to se naplnilo. To byl a je náš zájem a cíl. ISRRK bude tím pádem respektována v obou krajích a to je ono, co jsme chtěli,“ potěšeně sdělil J. Sobotka.

 Projekty regionálního rozvoje v Krkonoších může předložit každý

Součástí ISRRK je Akční plán - databáze toho, co se v území připravuje, co se chystá a systém, jak s informacemi, resp. databází, dále pracovat. Je zásobníkem – seznamem - projektů, které mohou předkládat neziskové organizace, podnikatelé, města a obce i ostatní působící v regionu Krkonoše. 

2. 7. 2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
02.07.2015Úspěch - Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoše - tisková zpráva (176.50 Kb)
10.06.2015Deklarace 2015 – Lubawka - tisková zpráva
  16.04.2015POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 - dokument (3.48 MB)
  15.04.2015PLATÍ NOVÁ AKTUALIZACE POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY - tisková zpráva
   02.10.2013Strategická spolupráce v Krkonoších - tisková zpráva (112.50 Kb)
   28.06.2013Strategie jako nástroj, který začne plnit účel - tisková zpráva (112.00 Kb)
   07.06.2013Aktuální dokumenty k implementaci Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše - dokumenty
    06.06.2013Integrovaná strategie regionálního rozvoje Krkonoše - zkrácená verze (488.14 Kb)
    06.06.2013Integrovaná strategie regionálního rozvoje Krkonoše - podrobné shrnutí (576.51 Kb)
    24.04.2013Slavnostní předávání integrované strategie regionu Krkonoše 17. 4. 2013 - foto
    08.02.2013Hejtmani potvrdili Svazek Krkonoše partnerem v území - foto
    26.11.2012Informační leták - nové webové stránky regionálního rozvoje Krkonoš
    06.09.2012Krkonoše společně hledají budoucnost rozvoje regionu - tisková zpráva (283.63 Kb) - tisková zpráva...

    Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.