Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Meziobecní spolupráce

Cílem projektu není nahrazovat jiné fungující aktivity a projekty, ale poskytnout organizační, právní i finanční pomoc dobrovolně vytvářeným svazkům obcí a měst. Proto mu také ve zkratce říkáme Obce sobě.

Měl by vést ke zkvalitnění veřejné správy a jejímu udržení co nejblíže občanům. Namísto administrativního či násilného slučování obcí, podporuje vznik svazků obcí "zezdola", podle jejich místních potřeb a přání. .

Garantem projektu je Svaz měst a obcí české republiky, který poskytuje  k jeho realizaci potřebné manažerské know-how, právní a organizační zázemí.

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Základní informace o projektu:

 • reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001;
 • pilotní Projekt je hrazený plně ze zdrojů OP LZZ;
 • zapojit se mohou i obce a města, která nejsou členy Svazu;
 • doba trvání je od 1. května 2013 do 30. června 2015;
 • přímá finanční podpora do jednotlivých území je až 2,5 mil. Kč.

PROČ?

Projekt Podpora meziobecní spolupráce

Svaz měst a obcí ČR zahájil realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. To je také záměrem Svazu. Z dlouhodobého hlediska chceme docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci. Stát by měl výrazně finančně podporovat obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.

Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod. Bude jen na Vás, zástupcích obcí, pro jaké z navrhovaných řešení se rozhodnete – nebude to stát, který obcím diktuje shora, jak co má být, ale Vy sami.

JAK?

Prostřednictvím Projektu:

 • podpoříme starosty, kteří přispějí k porozumění a sounáležitosti mezi obcemi;
 • ve spolupráci s konkrétní obcí, nebo již existujícím dobrovolným svazkem obcí, zaměstnáme týmy, které budou připravovat podmínky pro budoucí meziobecní spolupráci na základě rozhodnutí volených představitelů daného území;
 • zmapujeme situaci v území a přispějeme k hledání společných řešení v povinných oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti obcí:
  • předškolní výchovy a základního školství,
  • odpadového hospodářství,
  • sociálních služeb,
  • a dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území preferují.

Projektem placený čtyřčlenný tým:

 • působí ve smluvní obci či stávajícím dobrovolném svazku obcí;
 • je zaměstnán smluvní obcí nebo již existujícím dobrovolným svazkem obcí, přičemž je na vůli zaměstnavatele, zda najme nové lidi, nebo využije stávajících zaměstnanců, a to jak z obcí, tak například i z MAS;
 • bude plnit úkoly vyplývající ze smluvního vztahu mezi Svazem a obcí, na základě pokynů ze strany realizačního týmu Projektu;
 • je obsazen pozicemi:
  • koordinátor meziobecní spolupráce v území (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců),
  • pracovník pro tvorbu analýz a strategií (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců),
  • tematický expert pro volitelnou oblast (0,3 - 1,2 úvazku na dobu 12 měsíců),
  • asistent (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců).

Projekt podporuje silné osobnosti v území – motivující starosty:

 • Dva starostové, jeden za obec a druhý za město, budou po dobu 15 měsíců finančně odměňováni za garanci úspěšnosti Projektu ve svém spádovém území. Kromě jejich ochoty zapojit se do realizace projektu půjde o následující předpoklady:
  • jsou uznávanou osobností v území,
  • mají přehled o situaci v území,
  • mají schopnost přesvědčit své kolegy o smysluplnosti meziobecní spolupráce,
  • přispívají ke vzniku podmínek pro rozvinutí meziobecní spolupráce,
  • mají jednoznačnou a nepřenositelnou zákonnou odpovědnost za rozvoj svého území.
 

Více zde: http://www.obcesobe.cz/

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
23.10.2015Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Vrchlabí - dokument (1014.77 Kb) - Dokument na téma: Administrativní podpora obcí...
15.10.2015Akční plán ORP Vrchlabí - tisková zpráva (576.00 Kb)
06.10.2015Akční plán ORP Vrchlabí - dokument (2.24 MB) - Dokument je zpracován pro období 2016 - 2017...
12.05.2015Strategie území správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti - dokument (8.21 MB) - Dokument je zpracován na období 2015 - 2024...
06.06.2014Projekt meziobecní spolupráce, Cíl – zjistit konkrétní potřeby jednotlivých obcí a připravit možné formy spolupráce - tisková zpráva (583.50 Kb)
21.05.2014Podpora meziobecní spolupráce, Společné setkání - tisková zpráva (177.39 Kb)

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.