Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí

Informace o projektu „Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí“ realizovaném v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (1.1.2017 - 31.12. 2018), CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071

Cílem projektu je zvýšit intenzitu spolupráce za účelem sociálního a ekonomického rozvoje Česko-Polského příhraničí v krkonošském regionu po obou stranách hranice Polska a České republiky.

Projekt bude realizován v období od 1.1.2017 do 31.12.2018.

Ke splnění cílů projektu je vytvořena sít 5 tematických přeshraničních pracovních skupin:

a) pro hospodářský rozvoj a obnovitelné energie v Česko-Polském příhraničí

b) pro regionální produkty v Česko-Polském příhraničí,

c) pro podnikání v Česko-Polském příhraničí,

d) pro regionální rozvoj a cestovní ruch v Česko-Polském příhraničí,

e) pro pracovní mobilitu v Česko-Polském příhraničí.

Na činnosti pracovních skupin se podílejí všichni partneři projektu a postupně další subjekty z obou stran hranice, které se zabývají problematikou projektu (hospodářské komory, sdružení a svazy, nadace, řemeslnické cechy, inkubátory, klastry, úřady práce, samosprávy, podniky, občanské iniciativy apod.)

 

Náplní činnosti pracovních skupin je:

- Setkávání v rámci pracovních skupin (z toho jednou za rok dvoudenní sezení příslušné pracovní skupiny, kdy budou k účasti přizváni zástupci polských a českých organizací a institucí),

- definování problematiky vyskytující se v dané oblasti,

- průběžná komunikace účastníků pracovní skupiny,

- organizace kooperačních burz, výstav, diskusních fór, tematických Workshopů, studijních cest atd.),

- zpracování databáze firem hledajících zaměstnance a uchazečů hledajících zaměstnání,

- informační služby v oblasti hospodářské kooperace a přeshraničního trhu práce,

- zpracování odborných informačních balíčků o podnikání v České republice a Polsku,

- zpracování a vydání přeshraniční příručky v oblasti zaměstnanosti

- projektové aktivity věnovány řízení (včetně výuky polštiny a češtiny pro partnery), koordinaci.

 

Celkový rozpočet projektu „Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí“ 560 769,5 EUR. Dotace projektu je ve výši 85 % - 476 654,07 EUR.

 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., vedoucí partner projektu odpovědný za jeho koordinaci a řízení, rozpočet 117 526,60 EUR.

58500 Jelenia Góra

Śródmieście

1.Maja 27

www.karr.pl

 

Zaměření aktivit vedoucího partnera projektu:

- příprava projektu a předložení projektové žádosti,

- koordinace a řízení projektu,

- uspořádání dvou pracovních setkání všech partnerů,

- propagační a informační činnosti,

- realizace společných webových stránek a prezentace projektu.

 

Partneři projektu a zaměření činnosti jimi vedených pracovních skupin

 

1. Krkonoše – svazek měst a obcí

Odpovídá za činnost pracovní skupiny pro regionální rozvoj a cestovní ruch v Česko-Polském příhraničí, rozpočet 88 933,20 EUR

Zámek 1

543 01 Vrchlabí

www.rozvoj.krkonose.eu

 

Zaměření aktivit pracovní skupiny:

- Zajištění 2 dvoudenních zasedání skupiny,

- poznávací cesta pro české podnikatele a samosprávu do Polska,

- poznávací cesta pro polské podnikatele a samosprávu do ČR,

- diskusní fórum v Krkonoších na české straně,

- diskusní fórum v Krkonoších na polské straně,

- Press trip po Krkonoších na polské a české straně,

- Den spolupráce (setkání podnikatelského sektoru se samosprávou na polské a české straně Krkonoš),

- prezentace na veletrzích MTT Wroclaw, Holiday World Praha (2017,2018),

- výuka polského jazyka pro podnikatele a samosprávu.

 

2. Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Odpovídá za činnost pracovní skupiny pro regionální produkty v Česko-Polském příhraničí, rozpočet 89 154,20 EUR.

Jiráskova 9

466 01 Jablonec nad Nisou

www.ohkjablonec.cz

 

Zaměření aktivit pracovní skupiny:

- zajištění 2 dvoudenních zasedání skupiny,

- uspořádání 4 ročníků Výstavy regionálních produktů (2 v Jelení Hoře, 2 v Jablonci nad Nisou,

- zajištění prezentace českých a polských subjektů na Výstavě regionálních produktů: Skleněné městečko v Železném Brodě a na veletrhu INCHEBA v Praze,

- organizace 2 diskusních fór v Jablonci nad Nisou věnovaných tradičním řemeslům, které budou doprovodnou akcí Výstavy regionálních produktů,

- uspořádání 2 studijních návštěv spojených s diskusním fórem věnovaným regionálním produktům,

- vydání nástěnných kalendářů regionálních produktů na rok 2017 a 2018.

 

3. Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Je odpovědná za vedení a koordinace pracovní skupiny pro pracovní mobilitu v česko-polském příhraničí, rozpočet 89 389,60 EUR.

Škroupova ul. 4/957

500 02 Hradec Králové

www.komora-khk.cz

 

Zaměření aktivit pracovní skupiny:

- 2 dvoudenní zasedání skupiny,

- 2 workshopy k zaměstnanosti v krkonošském regionu,

- cesty za dobrou praxí – úspěšné řešení zaměstnanosti v regionu,

- účast na pracovních burzách,

- vydání Příručky o zaměstnanosti,

- zpracování a průběžná aktualizace elektronické databáze zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání.

 

4. Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

Je odpovědná za vedení a koordinaci pracovní skupiny pro hospodářský rozvoj a obnovitelné energie v Česko-Polském příhraničí, rozpočet 81 783 EUR.

Rynek 1a

58100 Swidnica

www.siph.pl

 

Zaměření aktivit pracovní skupiny:

- 2 dvoudenní zasedání skupiny,

- uspořádání Polsko-Německo - Českého kooperačního podnikatelského fóra,

- 2 kooperační fóra obnovitelné energie,

- 2 studijní návštěvy do českých firem,

- účast na veletrzích v Hradci Králové, Poznani, Lipsku a v Brně,

- vydání odvětvového katalogu.

 

5. Izba Gospodarcza „Ślask“ 

Je odpovědná za vedení a koordinaci pracovní skupiny pro podnikání v Česko-Polském příhraničí, rozpočet 93 982,9 EUR.

Ozimska 184

45310 Opole

www.igsilesia.pl

 

Zaměření aktivit pracovní skupiny:

- organizace 2 dvoudenních zasedání skupiny,

- zajištění 2 ročníků Polsko-českého podnikatelského fóra,

- 2 diskusní fóra zaměřené na marketing,

- vydání publikace „Legislativní podmínky podnikání v Polsku a v České republice (vybrané otázky)".

 

Popis projektu, jednotlivých přeshraničních pracovních skupin a jejich činností

 

Akce uskutečněné během 1. etapy projektu (01.01. - 30.06.2017)

Výuka polského jazyka (12.01. - 14.12.2017)

Aktualita l Fotogalerie

 

Veletrh cestovního ruchu Holiday World Praha (16. - 19.02.2017)

Aktualita l Fotogalerie

 

Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław (24. - 26.02.2017)

Aktualita l Fotogalerie

 

Setkání pracovní skupiny pro regionální rozvoj a cestovní ruch (04. - 05.04.2017)

Aktualita l Fotogalerie

 

Den spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou zaměřený na další rozvoj regionu po obou stranách hranice (21.04.2017)

Aktualita l Fotogalerie

 

Poznávací a studijní cesta do Polska (25. - 26.04.2017)

Aktualita l Fotogalerie

 

Setkání pracovní skupiny pro Mobilitu pracovníků v česko-polském příhraničí (11. - 12.05.2017)

Aktualita l Fotogalerie

 

Setkání pracovní skupiny pro Hospodářský rozvoj a obnovitelné zdroje energie v česko-polském příhraničí (31.05. - 01.06.2017)

Aktualita l Fotogalerie

 

Diskusní fórum podnikatelů v cestovním ruchu a návazných službách na téma "Jak nastavit efektivní marketingovou kampaň" (06.06.2017)

Aktualita l Fotogalerie l Zápis z akce

 

Setkání pracovní skupiny pro Podnikání v česko-polském příhraničí (07. - 08.06.2017)

Aktualita l Fotogalerie

 

Akce uskutečněné během 2. etapy projektu (01.07. - 31.12.2017)

Vyrobeno pod Sněžkou 2017 (08.09.2017)

Aktualita

 

Den spolupráce na téma "Hodnocení národních parků" (19.09.2017)

Aktualita l Fotogalerie l Zápis z akce l Prezentace

 

Diskusní fórum na téma "Jakou nabídku očekává český a polský turista ve své zemi" (26.09.2017)

Aktualita l Fotogalerie l Zápis z akce l Prezentace CZ l Prezentace PL 1. l Prezentace PL 2.

 

Česko-polské fórum podnikavosti (03. - 04.10.2017)

Aktualita

 

Poznávací cesta pro polské podnikatele a představitele samosprávy do české části Krkonoš (16. - 17.10.2017)

Aktualita l Fotogalerie l Zápis z akce

 

Setkání pracovní skupiny projektových partnerů "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" (26. - 27.10.2017)

Aktualita l Zápis z akce

 

Setkání pracovní skupiny projektových partnerů "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" (09. - 10.11.2017)

Aktualita l Zápis z akce

 

Akce uskutečněné během 3. etapy projektu (01.01. - 30.06.2018)

Výuka polského jazyka (11.01. - 13.12.2018)

Aktualita (viz minulý rok)

 

Prezentace na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha (15. - 18.02.2018)

Aktualita

 

Setkání pracovní skupiny projektových partnerů "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" (19. - 20.02.2018)

Aktualita l Zápis z akce

 

Prezentace na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu MTT Wrocław (23. - 25.02.2018)

Aktualita

 

18. ročník prodejní výstavy regionálních produktů při veletrhu cestovního ruchu EuroregionTour 2018 (16. - 17.03.2018)

Aktualita

 

Setkání pracovní skupiny projektových partnerů "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" (20. - 21.03.2018)

Aktualita l Fotogalerie l Zápis z akce

 

Den spolupráce - řídící skupina Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše (06.04.2018)

Aktualita l Fotogalerie l Zápis z akce

 

Katalog nábytkářství a interiérového designu při veletrhu MOBITEX (25. - 28.04.2018)

Aktualita

 

Diskusní fórum na téma "Odliš se v cestovním ruchu" (03.05.2018)

Aktualita l Fotogalerie l Zápis z akce

 

Diskusní fórum na téma "Zaměstnanost a mobilita pracovních sil" (17.05.2018)

Aktualita

 

Polsko-česko-německé kooperační podnikatelské fórum (27.06.2018)

Aktualita

 

Setkání partnerů projektu "Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí" (16. - 17.05.2018)

Aktualita

 

Setkání partnerů projektu "Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí" (5. - 6.06.2018)

Aktualita

 

Příručka o zaměstnanosti a mobilitě pracovních sil 2018 (15.06.2018)

Aktualita

 

Akce uskutečněné během 4. etapy projektu (01.07. - 31.12.2018)

Regionální výstava (7.09.2018)

Aktualita

 

Press trip po české a polské straně Krkonoš (10. - 13.09.2018)

Aktualita l Tisková zpráva l Zápis z akce l Výstupy 

 

Setkání pracovní skupiny v Jablonci nad Nisou - Regionální produkty na Jablonecku (1. - 2.10.2018)

Aktualita

 

Diskusní fórum na téma "Horská služba a GOPR" (08.10.2018)

Aktualita l Zápis z akce

 

Oborový katalog (12.10.2018)

Aktualita

 

Den spolupráce na téma "Socioekonomická studie návštěvnosti Krkonoš" (22.10.2018)

Aktualita l Zápis z akce

 

25. polsko-německo-české kooperační podnikatelské fórum (24.10.2018)

Aktualita

 

Setkání pracovní skupiny projektových partnerů "Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí" (22. - 23.11.2018)

Aktualita

 

Seminář Trendy v marketingu online 2019 (7.12.2018)

Aktualita

 

Finální sumář aktivit česko-polského projektu (19.2.2019)

Aktualita

 

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
04.09.2017Legislativní podmínky podnikání v České republice 2017, aktuální daňová legislativa, pracovní právo (579.12 Kb)
05.06.2017Pracovní právo v Polsku v roce 2017_CZ (602.17 Kb)
05.06.2017Podnikání v Polsku v roce 2017 (639.21 Kb)
05.06.2017Daně v Polsku v roce 2017 (556.69 Kb)
05.06.2017Pojištění v Polsku v roce 2017 (442.27 Kb)

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.